Doorgaan naar hoofdcontent

Week 2 maandag


LEES - Exodus 3:1-15
SOAP – Exodus 3:11-14

Mozes werd door God geroepen om de Israëlieten uit de slavernij van Egypte te leiden. Mozes werd geplaagd door angst en hij legde de nadruk op wat hij niet kon. God maakte Mozes duidelijk dat Hij hem bekrachtigen en toerusten zou om deze taak te doen, als Hij hem ertoe riep.

Wanneer aarzel jij of ben je bang om God te dienen? God gebruikt imperfecte individuen om Zijn plannen uit te voeren en Zijn doel te dienen. De fouten van een gelovige en haar angsten maken haar niet ongeschikt om God te dienen, omdat God aanwezigheid en kracht in ons is.


Vader God, ik dank U voor het voorrecht om Uw koninkrijk en Uw mensen te mogen dienen. Help me om Uw roeping te verheffen boven mijn angst. Help me om erop te vertrouwen dat u me kracht geeft en me toerust met alles wat ik nodig heb om U trouw te dienen. In Jezus’ naam. Amen. 

Reacties