Doorgaan naar hoofdcontent

Geen Reden voor Angst

Angst…
Kan veroorzaakt worden door van alles. Het kan opgeroepen worden door mensen, moeilijkheden, verlies, het verleden, het onbekende of de toekomst.  Angst is dat gevoel van dat je bang bent of vreest over wat er zal gebeuren; of dat jouw noden of verlangens niet vervuld zullen worden.

Angst is een goede vriend van me. Ik kan allerlei angstwekkende scenario’s tevoorschijn toveren. Vele daarvan zorgen ervan dat ik in paniek raak en de meesten zullen nooit werkelijkheid worden. Gek, toch?

God heeft ons veel Schriftgedeeltes gegeven waarin Hij ons aanmoedigt om niet bang te zijn. Er bestaat zelfs een christelijke mythe dat er 365 verzen over angst zijn in de Bijbel; een voor elke dag van de week. Dat is niet waar. In de ESV, bijvoorbeeld, komen de woorden ‘fear not’ en ‘be not afraid’ (wees niet bang) 137 keer voor. Maar we hebben ook geen 365 ‘wees niet bang-verzen’ nodig. Als God het slechts één keer gezegd zou hebben, zou dat voldoende zijn geweest.
Laten we eens kijken naar het vers van vandaag om te ontdekken waarom we niet bang hoeven te zijn.

1. Hij is JOUW God.
‘Wees niet verschrikt, want ik ben uw God.’ – Jesaja 41-10
God heeft alles door Zijn Woord gemaakt en hij onderhoudt alle dingen door Zijn kracht. Hij zorgt ervoor dat dieren spreken (Numeri 22) en Hij fluit de vliegen naar zich toe (Jesaja 7). Hij splitst de zee en zorgt ervoor dat de zon stilstaat. Hij is zo puur en heilig dat niemand naar Hem kan kijken en in leven kan blijven (Exodus 33:20). Hij wekt dode harten op en geeft leven (Ezechiël 36). Om te spreken met de oude 'Baptist Catechism': ‘God is een geest, eindeloos en eeuwig, en onveranderbaar in Zijn wezen, wijsheid, kracht, heiligheid, rechtvaardigheid, goedheid en waarheid.’ Deze geweldige God is niet alleen maar God, Hij is JOUW God.
Door het vertrouwen in Jezus Christus kun je aanspraak op Hem maken en Hij maakt aanspraak op jou. Hij zorgt voor hen voor wie Jezus heeft geleden. Hij beschermt hen voor wie Jezus stierf. Als leden van Zijn familie zijn we veilig bij Hem en Hij zorgt voor ons.
Wat hebben we voor reden om bang te zijn? Denk altijd aan Romeinen 8:31:
Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

2. God is bij je.
Wees niet bevreesd, want ik ben met u.’
Heb je je ooit afgevraagd waarom je bang wordt?
Soms is het omdat we naar een situatie kijken en we voelen ons blootgesteld en alleen, zonder controle over de situatie of hulp. We voelen ons verloren en we weten niet wat we moeten doen of waar we heen moeten gaan. Een onderdeel van Gods grootheid is dat Hij alomtegenwoordig is. Dat betekent dat Hij overal op hetzelfde moment is. Hij wordt niet beperkt door tijd of ruimte.
In Johannes 14:23 zegt Jezus: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.’
Hij woont bij elke gelovige: Hij beschermt, leert en leidt. Hij hangt niet alleen maar rond. Hij is niet alleen maar aanwezig terwijl Hij afgeleid is, zoals wij vaak aanwezig zijn bij onze familie maar ook bezig zijn met onze telefoons. Ondanks alles wat er gebeurt is Hij 100% gefocust op Zijn kind – dat dat ben jij en dat ben ik! Hij is zich volledig bewust van onze gedachten, gevoelens, verlangens, zwakheden en sterkte. Hij weet het allemaal – elke ingehouden traan en elke kleine zucht. Hij is er om je op te heffen en om je te leiden, om je te onderwijzen en te corrigeren.
Hoe meer we deze waarheid in ons hart laten bezinken, hoe meer angst door goddelijke vrede zal worden vervangen.

3. God zal je helpen
‘Ik sterk u, ook help Ik u,  ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.’
Zo’n beetje alles waartoe we geroepen zijn, kunnen we niet alleen. En dat is goed. Het zorgt voor nederigheid en afhankelijkheid. Onze God is zo vriendelijk en genadig dat Hij ons altijd helpt om onze roeping te volgen en om te strijden tegen de aanvallen van vijand.
Van Adam tot de apostel Paulus, angst is steeds de vijand van de mens geweest. Het is een strijd die we dagelijks moeten strijden. Angst is een reële vijand, maar onze God is groter. En hoe meer je weet van God, hoe meer angst op een afstandje zal blijven.

Kijkend naar Jezus,

Jen

We zijn in de tweede week van onze studie Gebroken & Verlost. Je kunt de studiegids Gebroken en Verlost vinden bij Amazon.de of je kunt hem downloaden. Pak een lekker kopje koffie of kopje thee, doe je bijbel open en laten we ons verheugen samen met Gods gebrokenen en verlosten.

Reacties