Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2017 weergeven

Uitgestoken Handen en Overvloeiende Harten

Mijn handen waren leeg en mijn hart was gebroken. Ik had een driedaagse verlof na mijn miskraam en zat thuis blid te staren naar het computerscherm voor mijn neus. Ik probeerde Bijbel te lezen maar ik kon me niet langer focussen dan twee verzen. Ik wilde wat horen van God maar mijn pijn jammerde in twijfel en wanhoop. Ik heb Zijn stem niet letterlijk gehoord die dag, maar nu, zeven jaar later weet ik zeker dat Hij duidelijk gesproken heeft. Hij gebruikte Kelli.  Kelli was een voormalige student die wist hoe gewond ik was. Ze besloot dapper te zijn en haar verhaal met mij te delen. Ze stuurde me een korte email waarin ze deelde dat zij en haar man jarenlang met onvruchtbaarheid hadden geworsteld. Ze heeft toen een blog gestart waarin ze haar verhaal heeft opgetekend om vrouwen te bemoedigen die dezelfde weg moesten gaan.  “Ik deel dit niet met veel mensen,” bekende ze. Maar ze nodigde mij uit in haar pijn zodat ik zou weten dat ik niet alleen was. De volgende dag las ik gulzig alle ve…

Week 3 vrijdag

LEES –2 Korintiërs 4:7-11    
SOAP –  2 Korintiërs 4:7-9
Lijden en vervolging zijn realiteit voor gelovigen. Zonde is de reden voor al ons lijden, maar niet al het lijden is veroorzaakt door zonde. We leven in een gevallen wereld waar Satan ronddoolt om te stelen, te moorden en te vernietigen. Hoewel Satan wel enige invloed heeft op ons lijden, kan God elke ontbering tot Zijn eer gebruiken.
Wat is jouw antwoord op lijden en vervolging? Door lijden sterf je aan je oude natuur en word je gevormd naar Christus’ evenbeeld. Zo vind je een diepere intimiteit in je relatie met God. God belooft dat pijn en lijden niet tot een nederlaag zullen lijden voor Zijn mensen.
Vader God, ik dank U dat U Uw liefde en troost voor me onthult, zelfs terwijl ik lijd. Geef me een hart dat vol is van dankbaarheid en dat in staat is om U te prijzen ongeacht mijn omstandigheden. In Jezus’ naam. Amen.

Week 3 donderdag

LEES – Psalm 119:68, Psalm 34:8-11    SOAP – Psalm 119:68
Onze God regeert altijd en Hij is goed, betrouwbaar en rechtvaardig. Gelovigen moeten vasthouden aan deze Bijbelse waarheid over wie God zegt dat Hij is in Zijn Woord. Als we twijfelen dat God rechtvaardig en goed is, zullen we niet bereid zijn om Hem te gehoorzamen en te dienen.
In welke omstandigheden worstel jij ermee om in Gods goedheid te geloven? De kracht van een gelovige tijdens pijn en moeilijkheden komt van het vertrouwen en geloof in Gods soevereiniteit en inherente goedheid.

Vader God, ik dank U voor Uw kracht en glorie in mijn leven. Herinner me eraan dat al het goede in mijn leven te danken is aan U. Help me om me te richten op U en niet op mijn omstandigheden. In Jezus’ naam. Amen.

De Gave van Intimiteit met God in onze Gebrokenheid

Bijna twintig jaar geleden gaf mijn vader me een advies waar ik nog vaak aan gedacht heb. Hij zei: ‘Als God je een roeping heeft gegeven, zal Hij een manier vinden om die te verwezenlijken.’ Je hoeft je geen zorgen te maken dat die roeping zal verlopen of zal verdwijnen. Hij komt misschien niet op het moment in je leven waarop je hem had verwacht, maar het zaadje dat God in je hart plant zal uitgroeien tot wat Hij bedoelde, als je trouw en geduldig kunt blijven.
Dit is mijn verhaal van gebrokenheid en verlossing: van onvruchtbaarheid en verlies gekoppeld aan het leren om op Gods goedheid te vertrouwen.
Ik weet dat het een cliché is, maar ik wist al heel jong dat ik moeder wilde worden. Het was een deel van hoe God mij had geschapen: een ouder zijn. Jaren later was ik getrouwd met een geweldige man en ik wist dat we samen prachtige kinderen zouden opvoeden. 
Alhoewel, dat ging niet op de manier zoals ik het bedacht had. In plaats daarvan zagen we dat al onze vrienden baby’s kregen terwij…

Week 3 woensdag

LEES –Psalm 73 
SOAP – Psalm 73:25-26
Onze almachtige God verlangt naar een intieme relatie met ons. We laten de wetenschap dat de God die het universum en alles wat daarin is gemaakt heeft enorm veel van ons houdt vaak overschaduwen door onze aardse relaties en omstandigheden. Als we niet oppassen, zouden we de zegeningen kunnen gaan aanbidden in plaats van degene Die ons zegent.
Wie heeft Gods plaats ingenomen als jouw bron van toewijding, je liefde en je kracht? Als we Gods liefde voor ons werkelijk ervaren en kennen, zullen we niet zo’n enorm sterk verlangen hebben naar de liefde, aandacht en verering van anderen.
Vader God, ik dank U voor liefde en dat U me nooit loslaat. Help me om U te verhogen als mijn bron van liefde en toewijding. Help me om die dingen en die mensen die Uw plek hebben ingenomen op de troon van mijn hart uit mijn leven te schrappen. In Jezus’ naam. Amen.

Week 3 dinsdag

LEES – Psalm 55
SOAP – Psalm 55:22
God beloofd dat Hij onze lasten en onze wanhoop zal dragen en dat Hij ons zal bewaren in onze droefheid. Geen enkele omstandigheid, geen enkel gebrek en geen enkel verlies dat ik zou moeten verdragen is groter dan Gods liefde en mededogen voor mij.
Waar verlang jij enorm naar op dit moment? In hoeverre ben je bereid om die verlangens ondergeschikt te maken aan die van God? Gelovigen moeten er voorzichtig mee zijn om een eigen beeld van God maken naar onze eigen ideeën. We zijn gemaakt om God te dienen, niet om door Hem bediend te worden. Hoewel deze overgave aan Hem pijnlijk kan zijn, is God ertoe in staat om ons te troosten en te koesteren, zodat je geneest. En dat wil Hij ook doen.

Vader God, ik dank U voor Uw troost, Uw mededogen en Uw liefde voor mij. Help me om mijn lasten en verlangens aan U over te geven. Help me om U trouw te blijven dienen, zelfs al ik een moeilijke tijd doormaak. In Jezus’  naam. Amen.

Week 3: Sara & Onvruchtbaarheid

Deze week hebben we het over het moeilijke onderwerp onvruchtbaarheid. Het is moeilijk, omdat het zo pijnlijk is, zo veel van je vraagt op het emotionele vlak en omdat het je helemaal in beslag kan nemen. Velen hebben hun leven lang gewacht om kinderen te mogen krijgen, maar dat resulteerde dan in de bittere teleurstelling van onvruchtbaarheid.
Er zijn veel vrouwen in de Bijbel die onvruchtbaar waren: Rachel (Gen. 30), de vrouw van Manoach (Richteren 13), Hannah (1 Sam. 1), Michal (2 Sam. 6) en Sarah.
Sarah was al 90 jaar kinderloos. Dat was dus lang wachten. Ik stel me voor dat er tranen waren en pijn. We weten dat er een gebrek aan vertrouwen was in Gods trouw en goedheid en ze gaf haar dienstmeisje aan haar man om via haar een kind te krijgen. Misschien had ze zich er wel bij neergelegd dat ze nooit moeder zou worden tegen de tijd dat ze negentig was. We weten dat ze ongelijk had.
In deze studie richten we ons op Sarah omdat er in haar verhaal van onvruchtbaarheid een belangrijke waar…

Week 3 maandag

LEES – Genesis 17:15-19Genesis 18:9-15    SOAP – Genesis 18:12-14
God beloofde Abraham en Sarah op hoge leeftijd een zoon zouden krijgen: Isaac. Omdat zij twijfelden aan Gods belofte, spanden ze samen om Gods plan te omzeilen. Abraham werd de vader van het kind van Sarahs dienstmeisje. Hun besluit zou wrijving in hun familie veroorzaken, in het bijzonder nadat God Zijn belofte vervuld had. Als we op Gods wil vooruit lopen, kunnen we onrust en verwarring verwachten.
In welke situaties worstel jij ermee om te wachten op Gods plan, Gods wil en Zijn timing in je leven? Echt geloof in God is de toewijding om onze plannen, onze agenda, onze verlangens over te geven aan die van God. Als dat onmogelijk lijkt, kijk dan naar Jezus: Hij was ons voorbeeld. Hij was bereid om Zijn wil ondergeschikt te maken aan die van God en om Hem te vertrouwen en te gehoorzamen. Zelfs in de meest pijnlijke en moeilijke situaties was Hij daartoe bereid.
Vader God, ik dank U dat U almachtig bent, alwetend en alvoorz…

Geen Reden voor Angst

Angst… Kan veroorzaakt worden door van alles. Het kan opgeroepen worden door mensen, moeilijkheden, verlies, het verleden, het onbekende of de toekomst.  Angst is dat gevoel van dat je bang bent of vreest over wat er zal gebeuren; of dat jouw noden of verlangens niet vervuld zullen worden.
Angst is een goede vriend van me. Ik kan allerlei angstwekkende scenario’s tevoorschijn toveren. Vele daarvan zorgen ervan dat ik in paniek raak en de meesten zullen nooit werkelijkheid worden. Gek, toch?
God heeft ons veel Schriftgedeeltes gegeven waarin Hij ons aanmoedigt om niet bang te zijn. Er bestaat zelfs een christelijke mythe dat er 365 verzen over angst zijn in de Bijbel; een voor elke dag van de week. Dat is niet waar. In de ESV, bijvoorbeeld, komen de woorden ‘fear not’ en ‘be not afraid’ (wees niet bang) 137 keer voor. Maar we hebben ook geen 365 ‘wees niet bang-verzen’ nodig. Als God het slechts één keer gezegd zou hebben, zou dat voldoende zijn geweest. Laten we eens kijken naar het vers…

Week 2 vrijdag

LEES - Jesaja 41:9-10
SOAP – Jesaja 41:10
God belooft zijn dienaren dat we voor altijd van Hem zijn als Hij ons kiest. Hij blijft bij ons, geeft ons kracht, helpt ons en houdt ons hoog. Gods liefde en aanwezigheid is eeuwig en onherroepelijk. God stopt er niet mee om van ons te houden.
Wanneer heb jij de zekerheid en de belofte van Gods aanwezigheid en kracht nodig?

Vader God, ik dank U voor Uw overweldigende liefde en eeuwige aanwezigheid in mijn leven. Help me om te vertrouwen op de belofte van Uw eeuwige aanwezigheid, zelfs als mijn uiterlijke omstandigheden dat niet lijken te tonen.In Jezus’naam. Amen.

Week 2 donderdag

LEES - Jesaja 40:28-31 SOAP – Jesaja 40:28-31   
Jesaja deelt deze bemoedigende woorden met het volk Israël als ze worstelen om God te volgen. Gelovigen kunnen houvast vinden in deze beloftes. Je toeleggen op het volgen van God kan heel uitputtend en verootmoedigend zijn. God roept Zijn mensen op om te volharden in geloof, te vertrouwen op Zijn macht en kracht – niet op onszelf.
Ervaar jij wel eens vermoeidheid als het gaat om jouw toewijding aan God? God op de eerste plek zetten in je leven lijkt misschien een uitdaging, maar God belooft ons Zijn kracht en macht die ons helpen om vol te houden en door te zetten.

Vader God, ik dank U voor Uw kracht en Uw macht die me helpen om toegewijd te blijven aan U. Als ik de neiging heb om op te geven, wilt U me er dan aan herinneren dat ik niet moet vertrouwen op mijn eigen kracht of mijn eigen wil, maar alleen op Uw Geest. In Jezus’ naam. Amen.

Wees Sterk & Moedig

Mozes is een van mijn favoriete bijbelpersonages. Hij was een man die veel fouten maakte, zijn tekortkomingen had en zijn gebreken aan iedereen toonde. Hij voelde zich zwak toen hij sterk moest zijn en had het gevoel dat hij de taak die God aan hem gaf niet aankon. In dat verhaal kan ik mezelf herkennen. Ik heb er vaker een potje van gemaakt dan ik zou willen toegeven. Ik heb me laten leiden door angst, me erdoor laten terughouden en angst heeft me meer slapeloze nachten bezorgd dan een pasgeboren baby.
En zwakheid… Ook dat…
Ik bid God vaak dat hij een ‘Aaron’ in mijn leven brengt. Iemand die welbespraakter is dan ik. Iemand die namens mij kan spreken. Omdat ik ronduit eerlijk tegen je wil zijn, wil ik met je delen dat ik vaak het gevoel heb dat ik niet geschikt ben om deze bediening te leiden. Mozes heeft dan misschien gestotterd, maar ik maak vaker een puinhoop door wat ik zeg dan ik wil delen.
Mozes droeg de stempel ‘spraakgebrek’ en ik droeg de stempel ‘leerstoornis’. Daardoor wilden w…

Week 2 woensdag

LEES - Deuteronomium 31:1-8 SOAP – Deuteronomium 31:7-8
Aan het einde van zijn bediening bemoedigt en bekrachtigt Mozes Jozua in Gods kracht. Mozes weet waarschijnlijk nog hoe bang hij was toen hij begon als leider, dus moedigt hij Jozua aan om zich vooral te concentreren op Gods kracht en beloftes. 
Zijn er mensen in jouw kerk, gemeenschap of bediening die jij kunt bemoedigen, bekrachtigen of kunt opdragen in gebed? Aan welke beloftes van God uit de Bijbel hou jij je vast als je Hem dient? Als we ons onderwerpen aan God om Hem te dienen, ervaren we Zijn trouw, Zijn toerusting en Zijn goddelijke kracht.

Vader God, ik dank U dat U mensen in mijn leven brengt die mij kunnen bemoedigen. Help me om de bedieningen die U op mijn pad brengt te bemoedigen en bekrachtigen. Geef me gelegenheden om U en Uw mensen trouw te dienen. In Jezus’ naam. Amen.

Week 2 dinsdag

LEES - Exodus 4:1-17 SOAP – Exodus 4:10-13
Mozes heeft heel was smoezen voor zijn angstige houding en hij wil Gods roeping voor zijn leven niet volgen. God verlangt ernaar om alles wat we zijn en alles wat we niet zijn te gebruiken tot Zijn eer. Gods verlangen is om onze zwakheid bloot te leggen terwijl Hij tegelijkertijd Zijn kracht laat zien. Als we onze tekortkomingen verheffen boven Gods roeping, werken we ons vermogen om effectief te zijn voor Hem tegen.
In welke situatie heb jij je zwakte groter gemaakt dan Gods kracht? Er bestaat geen zwakte, geen fout, geen imperfectie die God niet kent of niet kan gebruiken. We moeten ons richten op Gods bereidheid, vermogen en kracht om machtig te werken door onze fouten of imperfecties.

Vader God, ik dank U dat Uw kracht volmaakt wordt in mijn zwakheid. Geef me de moed om U vrijmoedig te dienen, zelfs als ik bang ben. Help me om erop te vertrouwen dat wat U in mij begint, ook trouw door U wordt volbracht. In Jezus’ naam. Amen.

Mozes - Angst & Zwakheid

“Wat zou wellicht in ons leven veranderen als we werkelijk zouden geloven... met alle moed die we hebben dat God ons ziet en dat Hij ons hoort? Van welke zonde zouden we dan weglopen? Welk vertrouwen zouden we dan winnen? Wat als we werkelijk zouden geloven dat God Zijn beloften houdt? Hoe zouden we zoeken in het Woord van God naar Zijn beloften? Hoe kunnen we hieraan vasthouden als de dingen droog of stormachtig of donker worden?” – Matt Chandler, Ons Verhaal in Exodus Heb je ooit wel eens een super riskant gebed van bereidheid gebeden, God aanbiedend dat als Hij iemand zoals jij kon gebruiken - wat het dan ook is - dat je het zou doen?  “Hier ben ik, Heer. Gebruik mij.” Je wilt gebruikt worden. Je hebt gebeden om gebruikt te worden. Je hebt misschien wel een mijl gelopen, een duidelijke aanwijzing van de Geest gevolgd, vrijmoedig 'ja' gezegd om grootse dingen voor God te doen.  Behalve natuurlijk, meende je niet werkelijk dat je alles zou doen. Als je een beetje op mij lijkt…