Doorgaan naar hoofdcontent

Week 4 maandag

 


God verwacht van ons dat we goed gedrag laten zien op ons werk en bij het doen van zaken. Hij roept Zijn volk op om ijverig te zijn en hard te werken. Door onze daden laten we zien wie God is. Luiheid staat lijnrecht tegenover Gods doel voor ons. Zijn doel is dat we Hem en onze naasten ijverig blijven dienen met goede werken.

Wanneer ben je geneigd om dingen uit te stellen of lui en nutteloos rond te hangen? God geeft gelovigen kracht om dit te overwinnen. De neiging van het vlees is om lui te zijn, maar God geeft je een nieuwe natuur op de dag van je redding.

Vader God, ik dank U voor uw overwinning op verleiding. Help me om te vechten tegen luiheid en uitstelgedrag. Als ik geen motivatie heb, wilt U me dan de kracht geven om actief te blijven? Herinner me eraan dat mijn dagen geteld zijn op deze aarde en dat U me een doel heeft gegeven om na te leven in die dagen. In Jezus’ naam. Amen 

Reacties