Doorgaan naar hoofdcontent

Week 5 - Reactie dag1. Heeft iemand die je kent Gods vergeving gevraagd en ontvangen, waarvan je het gevoel had dat hij/zij het niet verdiende om vergeven te worden?

2. Denk aan een tijd waarin een zelfingenomen houding je deed denken dat je eerzamer was dan iemand anders. Wat deed God om je je eigen zondige houding te laten zien?

3. Ben je getuige geweest van iemand die een ander vergaf in zo’n mate dat het je nederig maakte en je brak, jou je eigen egocentrisme en trots liet zien?

4. Worstel je met het aanvaarden van de absolute, onwankelbare realiteit van de diepte van Gods liefde voor jou? Als dat het geval is, bid dan dat God je toestaat Zijn liefde met vreugde te ontvangen.


5. Heb je ooit een ervaring gehad zoals Corrie ten Boom, waarbij je aarzelde om vergeving te schenken aan iemand, maar dat zodra je uitstapte in gehoorzaamheid, God je daar ontmoette en je in staat stelde om echt te vergeven?

Reacties