Doorgaan naar hoofdcontent

Nu Is Jouw Tijd... GA!
Al zeven weken lang hebben we gelezen en gedeeld, en zijn we erachter gekomen wat het betekent om vergeven te zijn. Langzaamaan, dag voor dag, hebben we deze levensveranderende waarheid tot ons genomen en hebben we het toegepast op ons hart.

Ik weet dat er ochtenden geweest zijn waarin je gewerkt hebt om waarheid te omarmen die onmogelijk lijkt om te accepteren en te begrijpen. 

En toch, morgen na morgen, net als Gods genade… is Zijn vergeving nieuw, vers en beschikbaar.

Mijn gebed voor ons allemaal terwijl we bezig waren met lezen, SOAPen en het toepassen van Gods waarheid door deze studie heen is dat ons leven veranderd zal worden: ons hart zal een beetje lichter worden, ons hoofd wat verder omhoog, en onze stappen met een beetje meer vertrouwen. We zijn geliefd en we zijn vergeven door Jezus Christus en vanwege die waarheid worden levens voor altijd veranderd.

Deze fantastische boodschap kunnen we echter niet voor onszelf houden! Nu meer dan ooit moet deze krachtige boodschap van Gods vergeving gedeeld worden met de WERELD!

"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen, van hen die het goede verkondigen!” – Romeinen 10:14-15
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.” – Mattheüs 28:19

Dat is dus mijn uitdaging voor ons allemaal in onze laatste week… en voor de rest van ons leven. GA!  

Ga onze werelden in, onze gemeenschappen, onze scholen, onze werkplaatsen en deel deze levensveranderende waarheid!

God heeft een ieder van ons een verlossingsverhaal gegeven om te delen. 

Vrouwen hebben het nodig om te horen hoe God heeft gewerkt in jouw leven. Ze moeten horen hoe Zijn vergeving jou veranderd heeft… en hoe het hen ook kan veranderen.

Stel je eens voor als jij naar de mensen gaat die jij het goede nieuws kunt vertellen, en als ik dat ook doe, welk effect we SAMEN kunnen hebben – niet alleen in ons land, maar in de wereld!

Satan spreekt zoveel leugens in ons hart, maar een van de meest schadelijke is de leugen: “God zal je niet gebruiken”.

Niets is verder van de waarheid. 

De waarheid is dat de vijand bang is voor de impact die je voor Gods Koninkrijk zult hebben als je eenmaal begint met het delen van de kracht van Christus’ vergeving in jouw leven, daarom is hij vastberaden om je te ontmoedigen en elke stap tegen te houden. Laat het niet gebeuren! Deel je verhalen! Wees dapper en stoutmoedig en onthoud dat “Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is!!” - 1 Johannes 4:4

We leven in een tijd waarin we niet langer bang kunnen zijn. God heeft ons allemaal een verhaal van verlossing gegeven en nu is de tijd om het te delen.

Er zijn vrouwen in je leven, in je kringen, zelfs in je familie die moeten horen hoe God liefheeft, vergeeft en verlost. JIJ bent de persoon die God in hun leven heeft geplaatst om deze waarheid met hen te delen. God heeft jou gekozen. 

Ons leven is voor Zijn glorie. Onze verhalen – ieder uniek, ieder gebroken, ieder prachtig – moeten gedeeld worden, zodat anderen kunnen zien hoe God vergeeft en hoop kunnen hebben dat wat Hij in jouw leven heeft gedaan, Hij ook in dat van hen zal doen.

Vrienden, God stuurt ons uit als boodschappers van hoop naar een gepijnigde wereld die beheerst wordt door angst.

De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” – Mattheüs 9:37-38

Nu is de tijd… laten we gaan!

Heb God Groots Lief!
Angela
Reacties