Doorgaan naar hoofdcontent

Hoe kun je WETEN dat je bent vergeven?
De afgelopen acht weken zijn voorbij gevlogen en ik bid dat we deze studie een beetje gesloopt, een hoop veranderd en met compleet ontzag voor onze grote God en Zijn fantastische geschenk van vergeving afsluiten.

Vele nachten werden gespendeerd aan bidden en het schrijven van dit boek (en vervolgens nog wat meer bidden, Jezus smekend om de juiste woorden), en we geloven dat er geen betere tijd is om uit Gods Woord te delen over wat het echt betekent om vergeven te zijn.

We wilden een boek dat echt en rauw was – een boek dat vrouwen zou laten weten dat ze niet alleen zijn in de worstelingen van dit leven. De waarheid is dat het team van vrouwen dat heeft bijgedragen aan dit boek enorme lef en kwetsbaarheid heeft laten zien in het delen van hun verhalen. Waarom zouden ze dat doen? Omdat Jezus waardig is. Ons gebed is dat je door deze pagina’s versteld zult staan over Jezus en Zijn genade – hetzij voor de eerste keer, of helemaal opnieuw – en dat deze waarheid ieder van ons zo radicaal zal veranderen dat het overloopt in de gekwetste wereld om ons heen.

Maar misschien heb je deze pagina’s gelezen en vraag je je nog steeds af of God jou echt heeft vergeven.

We smeken je – wacht niet nog een dag om de liefde en vergeving te omarmen die Jezus heeft voor jou. Hoe kun je dat doen?

Ken deze waarheden uit Gods Woord…

God houdt van jou. 

Zelfs wanneer je je onwaardig voelt en alsof de hele wereld tegen je is, houdt God van jou – ja, jou – en Hij heeft jou voor een geweldig doel geschapen.

Gods Woord zegt: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).

Onze zonden scheiden ons van God.

We zijn allemaal zondaren van nature en door keuze, en daardoor zijn wij gescheiden van God, die heilig is.

Gods Woord zegt: “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” (Romeinen 3:23).

Jezus stierf zodat jij kon leven.

De consequentie van zonde is de dood, maar daar hoeft je verhaal niet te eindigen! Gods gratis geschenk van redding is beschikbaar voor ons, omdat Jezus de straf droeg voor onze zonden toen Hij stierf aan het kruis.

Gods Woord zegt: “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (Romeinen 6:23); “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.” (Romeinen 5:8).

Jezus leeft!

De dood kon Hem niet vasthouden en drie dagen nadat Zijn lichaam in het graf werd gelegd, is Jezus weer opgestaan om daardoor zonde en dood voor altijd te verslaan! Hij woont nu in de hemel en is een plaats aan het bereiden in de eeuwigheid voor iedereen die in Hem gelooft.

Gods Woord zegt: “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.” (Johannes 14:2-3).

Ja, je kunt WETEN dat je vergeven bent.
 
Accepteer Jezus als de enige weg tot redding…

Het accepteren van Jezus als jouw Redder gaat niet over wat jij kunt doen, maar meer over geloof hebben in wat Jezus al gedaan heeft. Het vergt het erkennen dat je een zondaar bent, geloven dat Jezus stierf voor je zonden en vergeving te vragen door je volledige vertrouwen te plaatsen in Jezus’ werk aan het kruis in jouw plaats.

Gods Woord zegt: “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid.” (Romeinen 10:9-10).

Hoe ziet dit er praktisch uit? Met een oprecht hart kun je een eenvoudig gebed zoals dit bidden:

God,
Ik weet dat ik een zondaar ben.
Ik wil geen dag meer leven zonder de liefde
en vergeving te omarmen die U voor mij heeft.
Ik vraag om Uw vergeving.
Ik geloof dat U bent gestorven voor mijn zonden en ben opgestaan uit de dood.
Ik geef alles wat ik ben aan U over en vraag U om Heer te zijn in mijn leven.
Help me om me van mijn zonden af te keren en U te volgen.
Leer mij wat het betekent om in vrijheid te wandelen als ik onder Uw genade leef
en help me te groeien in Uw wegen terwijl ik zoek om U meer te kennen.
Amen.

Als je zojuist dit gebed hebt gebeden (of iets dergelijks in je eigen woorden), wil je dan een e-mail sturen naar info@lovegodgreatly.com? We willen je graag op weg helpen op deze opwindende reis als kind van God!

Aan Zijn voeten, 
WhitneyReacties