Doorgaan naar hoofdcontent

De Vergevene Vergeeft


De verzen voor vandaag zijn genomen uit het Onze Vader. We zijn zo bekend daarmee dat, als we eerlijk zijn, we zouden toegeven dat het niet zoveel betekent als we het lezen of zeggen. Ik weet dat ik dat gevoel heb gehad. Maar het Onze Vader is vol theologische en praktische toepassing, en te midden van dit gebed liggen een aantal moeilijke woorden – zoals degenen die we vinden in vers 12:
“En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.”
Heb je het gepakt? Wanneer we die woorden bidden, vragen we God om ons te vergeven voor onze zonden zoals wij hebben vergeven degenen die tegen ons gezondigd hebben. Hoe goed zijn we in het vergeven van anderen?
Wat doen we aan anderen? Vergeven we of nemen we aanstoot? Hebben we lief of koesteren we bitterheid? Streven we verzoening na of wrok?
Om een of andere reden is het heel gemakkelijk voor ons om de aard te vergeten van de vergeving die we hebben in Christus. We zijn een volk dat meer tegen God heeft gezondigd dan we ooit zullen weten, maar we zijn ook vergeven in een mate die we nauwelijks kunnen begrijpen. De omvang van onze vergeving moet ons leiden naar vergeving verstrekken aan anderen.

De Roep om Anderen te Vergeven

C.S. Lewis schreef:
Geen enkel deel van zijn onderwijs is duidelijker, en er zijn geen uitzonderingen op. Hij zegt niet dat we de zonden van andere mensen moeten vergeven op voorwaarde dat ze niet te angstaanjagend zijn, of op voorwaarde dat er verzachtende omstandigheden zijn, of iets van dien aard. We moeten ze allemaal vergeven, hoe moedwillig, hoe gemeen, en hoe vaak ze ook herhaald worden. Als we dat niet doen, zal ook geen van onze eigen zonden worden vergeven. (uit: Fern-seed and Elephants. Vertaald: Varenzaad en Olifanten)
Meer moeilijke woorden! Er zijn nergens in de Bijbel uitzonderingen die ons toestaan om onder het vergeven van anderen uit te komen.
Het is gemakkelijk om de zonden die tegen ons begaan zijn te zien als erger dan de zonden die wij tegen God begaan, en dit kan leiden tot vele weigeringen om vergeving te verstrekken. Het beangstigende is dat God hierover spreekt en wat Hij te zeggen heeft is rechttoe rechtaan en moeilijk...
“Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.” – Mattheüs 5:7
Wie ontvangt barmhartigheid? Zij die barmhartigheid tonen.
“Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven.” – Mattheüs 6:15
Even voor de duidelijkheid, we verdienen onze vergeving niet door anderen te vergeven, maar het is een teken van onze redding. Mensen die vergeven zijn, zullen anderen vergeven. Het is een test van onze geestelijke gezondheid. Als we voortdurend worstelen met het vergeven van anderen, geven we ruimte aan bitterheid, of wanneer het voor ons gebruikelijk is om wrok te koesteren in ons leven, dan begrijpen we niet echt de gruwelijkheid van onze zonden tegenover God en de geweldige vergeving die we hebben in Jezus.

De Kracht om te Vergeven

Vanwege Gods barmhartigheid en genade is er altijd goed nieuws! Anderen vergeven is niet makkelijk en niet echt mogelijk zonder de kracht van God. We zijn nieuwe scheppingen en dit betekent dat ons de kracht is gegeven van de Heilige Geest (Romeinen 8:11) en het vermogen om lief te hebben en hen te vergeven die tegen ons zondigen. Geloof niet de leugen dat je dat niet kan. Je kunt het!
Is het makkelijk? Echt niet! God zei nooit dat het makkelijk zou zijn. Maar omdat God altijd met ons is, en voor ons, en in ons, zijn we in staat om te zegevieren over boosheid, bitterheid, wrok en alle andere vormen van onvergevingsgezindheid.
We behoren toe aan een God die ons vraagt om moeilijke dingen te doen – nooit in onze eigen kracht, maar altijd in die van Hem! We behoren ook toe aan een God die ons de kracht geeft om meer te doen dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen.
Kijkend naar Jezus,
Jen

Reacties