Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2016 weergeven

Week 8 - Reactie dag

1. Heb je je ooit gevoeld als beschadigd goed? Belijd die gevoelens aan God en lees dan Hebreeƫn 9:11-13. Vraag God in gebed om toe te staan dat je afstand kunt doen van gevoelens van schaamte en schuld, zodat je Hem, de Levende God, kunt dienen.

2. Welke dingen blijf je doen om “goed genoeg” te zijn om je redding te verdienen?

3. Vraag God biddend om je te leiden naar iemand die behoefte heeft om te horen over de liefde van God. Hoe zou je die persoon kunnen vertellen over wat Jezus heeft gedaan voor jou?
4. Wat betekenen Gods barmhartigheid en genade voor jou?

5. Je hebt vrijheid gekregen in Christus! Kies vandaag om weg te lopen uit je zelf opgelegde gevangenis, je schuld en schaamte achter je te laten om de levende God te dienen met een vernieuwd hart!

Week 8 vrijdag

God geeft veel mensen natuurlijke talenten, gaven en mogelijkheden. Maar op hun dag van redding wordt christenen een bovennatuurlijke gave gegeven om te gebruiken voor de glorie van God. Als gelovigen dienen in het lichaam van Christus dient ieder deel een waardevolle bedoeling en rol in de groei van Gods Koninkrijk. Wanneer we niet onze gaven van God gebruiken, hoe onbelangrijk we ook geloven dat we zijn, hinderen we het lichaam van Christus.

Hoe gebruik jij de gaven die God jou heeft gegeven? Wanneer we anderen dienen, groeit Gods Koninkrijk, wordt Gods kerk versterkt en groeien en volgroeien we geestelijk.

Vader God, ik dank U voor de heilige en krachtige gaven die U heeft gegeven aan Uw mensen in Uw kerk. Maak ons goede rentmeesters van de gaven die U ons gegeven heeft. Maak ons onbevreesd en dapper in het delen van onze gaven met Uw mensen. Vermeerder de werkers voor Uw oogst, zodat Uw koninkrijk zal vermenigvuldigen. Vernieuw en hernieuw ons wanneer we vermoeid raken. Ontwikkel in…

Hoe kun je WETEN dat je bent vergeven?

Week 8 donderdag

De bron van vrede van een christen komt van God en de kennis dat ze met Hem verenigd is door Jezus Christus. Dezelfde machtige kracht die Jezus uit de doden heeft doen herrijzen, is binnenin ons en rust ons elke dag uit om Gods wil te doen en te leven voor Zijn glorie. We hoeven niet te vrezen. Jezus verzekert ons van de zekerheid van Gods permanente aanwezigheid met ons. We kunnen ook de vrede ervaren die komt van het weten dat Jezus in de hemel is gezeten naast God, biddend voor ons. 

Is vrede een geschenk dat je geeft aan iedereen die je tegenkomt? Christenen hebben vrede gemaakt met God, zodat we in staat zijn de boodschap van vrede met anderen te delen. 

Vader God, ik dank U voor Uw vrede die alle verstand te boven gaat. Leer mij om een vredestichter te worden in alle situaties, Christus in iedere situatie en omstandigheid te brengen. Help me om Uw boodschap van vrede te delen met mensen in strijd. In Jezus' naam. Amen.

Week 8 woensdag

Christenen zijn geroepen om vredestichters te zijn. We laten liefde in actie zien door verschillen tussen mensen proberen te overbruggen. De vrede van een christen kan rusten in Jezus' verlossende werk aan het kruis. Wanneer we worden geconfronteerd met chaos en verwarring, kunnen we rusten in de kennis dat God vrede en verzoening kan brengen in de ergste situaties.

In welke omstandigheden heb je het nodig om Gods vrede te ervaren. Als christen ben je gevuld met de Geest van de levende God. De Heilige Geest biedt vrijelijk vrede aan alls we ons aan Hem onderwerpen. We zouden altijd moeten bidden om kalm en vredig te blijven tijdens moeilijkheden, in het bijzonder als we tegenover een chaotische wereld staan. 

Vader God, ik dank U voor Uw geschenk van vrede en liefde. Help me om chaos en verwarring te vermijden en dat ik rustig blijf in chaotische tijden. Help me om standvastig te blijven wanneer de wereld om me heen wankelt en onzeker is. In Jezus' naam. Amen.

Prachtige Voeten Brengen Goed Nieuws