Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 maandag
Niet alleen is geloof in Jezus Christus als onze Heer en Redder een vereiste om Gods vergeving te ontvangen, maar ook ons berouw en belijden van de zonde. Erkenning van zonde is noodzakelijk want als we niet geloven dat we zondigen, dan hebben we niet de behoefte aan een Verlosser die onze zonden vergeeft. Gods belofte is dat als we belijden, Hij ons vergeeft en reinigt van onze zonden en ongerechtigheid. Niet de meeste zonden, maar alle zonden. Niet wat ongerechtigheid, maar al onze ongerechtigheid. Verleden, heden en toekomstige zonden zijn vergeven en gereinigd door onze trouwe en genadige Heer.

Aan welke zonde houd ik nog steeds vast? Net als dat het geloof in Jezus Christus noodzakelijk is om vergeving te ontvangen, is het geloven dat Jezus werk van vergeving volbracht is aan het kruis noodzakelijk om in de overwinning te wandelen. Satan wil ons laten twijfelen aan Gods beloften, maar we moeten vasthouden aan Gods waarheid hoe we ons ook voelen. Wat God gedaan heeft, kan niet ongedaan gemaakt worden.
Vader God, ik dank U voor het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Ik dank U dat ik voor eeuwig verzekerd ben van Uw beloften zelfs als ik eraan twijfel. Help mij om me Uw genadige vergeving van mijn zonden in gedachten te houden als ik geconfronteerd word met de zonden van anderen. In Jezus' naam. Amen.

Reacties