Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1 - Reactie dag


1. Omschrijf voor jezelf het verschil tussen toegerekende zonde en erfzonde, en overweeg waarom beide aspecten van onze zonden Jezus’ ultieme offer noodzakelijk maken.

2. Welke “goede werken” doe je in een poging om boete te doen voor de zonden in je leven?

3. Vraag God biddend of er iemand is die je moet vergeven, iemand wie je eerder je vergeving hebt onthouden?

4. Heeft iemand ooit jou of een geliefde zo’n pijn gedaan dat je diegene het ergste toewenste? Wat denk je dat Jezus zou willen dat je met die gevoelens doet?


5. Welke rol speelt de Heilige Geest in je vermogen om te vergeven?

Reacties