Doorgaan naar hoofdcontent

Gods Onbegrensde Vergeving


Hoe ver zou je gaan voor je echtgenoot, je kinderen of je familieleden? Zou je je leven voor hen op het spel zetten? Hoeveel zou je opgeven voor hun geluk of veiligheid? Voor de meeste mensen zouden de antwoorden positief zijn. Maar wat als dezelfde vraag aan je gesteld zou worden over je vijanden? Nee. Je zou waarschijnlijk niet je leven willen riskeren voor je vijanden. Maar zou je je trots laten varen om hen te vergeven? Zou je je ego laten varen om hen te zegenen? Zou je volhouden in je pogingen hen Christus te geven, zelfs als ze je afwijzen en wegsturen? Dat zijn zulke pijnlijke en nederig makende geboden. God is echter in staat om ons verder mee te nemen dan we bereid zijn te gaan. Gelukkig voor ons zijn er geen grenzen aan de diepte van Gods liefde en vergeving.

Absoluut geen grenzen.

In onze gedeelte vandaag uit Jesaja lezen we over Hizkia’s emotionele lofprijzing als hij God dankt, omdat Hij hem heeft gered van een eeuwigheid doorgebracht in de hel. Hizkia was een van de koningen van Juda. Hij wordt beschreven in 2 Kronieken 31:20 als iemand die deed “wat goed, juist en trouw was voor het aangezicht van de HEERE, zijn God.”

Op een zekere dag werd Hizkia heel ziek. Jesaja de profeet ging naar hem toe in opdracht van God om hem te vertellen dingen recht te zetten en zich voor te bereiden op de dood. Hizkia was pas 39 jaar oud. Hij huilde. Hij bad. Hij smeekte om Gods genade. Jesaja had Hizkia’s huis nog niet eens verlaten voor Gods reactie zijn gebed beantwoordde. Gods antwoord was dat Hij zijn leven met 15 jaren zou verlengen. Hizkia was zo overweldigd van dankbaarheid dat hij God begon te prijzen.

Maar Hizkia kreeg zoveel meer. Want op een zekere andere dag, toen Jezus Zijn geest op het kruis gaf, scheurde een verschrikkelijke aardbeving het voorhangsel van de tempel. De poorten van de Hemel openden, iedereen die geloofde toegang gevend tot de troon van God. De graven van de heiligen uit het Oude Testament werden geopend en ze werden allemaal met God herenigd in de Hemel. Hizkia verwachtte 15 jaar, maar kreeg een eeuwigheid.

Er zijn geen grenzen aan de diepte van Gods liefde of vergeving.

Romeinen 8:38-39: Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Er zijn geen grenzen voor hoe ver God zal gaan om Zijn mensen te redden. Hij komt onze alledaagse levens binnen en stort Zijn buitengewone heerlijkheid uit. God jaagt hevig de ongehoorzamen, de twijfelaars, de gebrokenen van hart en de verlorenen na, zodat we allemaal Zijn liefde, genade en barmhartigheid volledig mogen kennen en ervaren. Hij komt binnen in gevangenissen, drugshuizen, daklozenopvang en instituten om mensen naar Hem toe te trekken. God bestrijdt satan en deze donkere wereld voor onze eigen ziel, tot we van Hem zijn. Als we ons hart voor Hem openen, beginnen we te zien hoever God voor ons zal gaan. God heeft geen grenzen.

Hoewel God gelovigen één keer bevrijdt, voor altijd, van eeuwige straf, laat Hij het daar niet bij. God blijft onze diepste noden dagelijks tegemoetkomen met Zijn belofte dat op het eind, we zullen zegevieren. Zelfs de meest getrouwen zullen moeilijkheden, toetsen en problemen tegenkomen, maar Gods liefde voor ons blijft onbegrensd, onwankelbaar en niet terughoudend. Gods volk kan vol vertrouwen zekerheid hebben dat we veilig zijn in Jezus Christus en dat er niets is dat iemand kan doen om dat te veranderen.

In welke omstandigheid worstel jij om de diepte van Gods vergeving en liefde in je leven te ontvangen? Hoe kunnen we voor je bidden terwijl jij Gods onbegrensde vergeving je realiteit maakt?

- Terria

Reacties