Doorgaan naar hoofdcontent

Een Hart Waarop Je Kunt Vertrouwen...


Daar hing het in al zijn grillige glorie, met zijn pastelkleuren en zorgeloze regenbogen, terwijl het mijn achtjarige, vrije dochter verleidde. School begon bijna en ik had haar een leuke dag uit beloofd –alleen wij twee –en nieuwe kleding om te dragen op de eerste schooldag.

Het t-shirt scheen ons over het gangpad toe en ze kon haar ogen er bijna niet vanaf houden. Wie kon haar iets kwalijk nemen? Het was de vrolijke beschrijving van elk klein meisje dat doorging naar haar volgende bestemming en dat rond zwierde in cirkels terwijl ze haar tanden poetste, want…waarom stilstaan en poetsen als je ook kan zwieren?

Maar toen we dichterbij kwamen en we de woorden op de voorkant van het shirt zagen, bleven we staan.

Met glitter waren slechts drie woorden geschreven: Volg je hart.

Drie woorden die –vooral als ze gecombineerd worden met pastelkleuren en zorgeloze regenbogen –vaak verkeerd begrepen worden als een overtuigende, inspirerende mantra die het waard is om te volgen.

Volg je hart, zei het.

Het bevel van de wereld om je hart boven alles te volgen wordt steeds maar weer herhaald bij de massa. Je kan het overal vinden, van films, liedjes en goedbedoeld advies bij de koffie, tot een motiverend citaat, gemaakt van glitter, op de voorkant van het shirt van een groep-tweeër. Deze korte zin heeft een onafhankelijke generatie verleid, van wie de leden ernaar verlangen om hun eigen weg in het leven te vinden. De woorden zijn geclaimd door hen, van wie het doel is om vrijheid te vinden door alles en iedereen te volgen, behalve zichzelf. Het is verkondigd door de verlorenen die oprecht hun instinct willen volgen en die diep in hun eigen identiteit willen zoeken om moed, onderscheidingsvermogen en stabiliteit  te vinden die noodzakelijk zijn om alle antwoorden op het leven te verkrijgen. Op het eerste gezicht klinkt het stoer, moedig en bevrijdend.

Ik smeek je echter, volg alsjeblieft niet blind je hart. Het kan eenvoudigweg niet vertrouwd worden.

In feite, als ik vandaag mijn hart zou volgen, is dit waar het me heen zou kunnen leiden…

Mijn hart zou me verleiden om mezelf beter te beschouwen dan anderen…omdat het op die manier egoïstisch is.

Mijn hart zou me een gewild resultaat beloven…maar het zou falen in het vertellen wat dat me zou kosten.

Mijn hart zou me overtuigen tot directe bevrediging…in plaats van de tijd te nemen om een solide basis te bouwen.

Mijn hart zou me verblinden voor de waarheid…omdat het te zeer opgenomen zou zijn in de emotie van het moment.

Mijn hart zou geneigd zijn om te leven als de rest van de wereld…omdat het alleen gelaten o zo zwak is en verleiding altijd aanwezig zal zijn.

Hoe Onze Harten Écht Zijn

Waarom? Omdat, zoals de Bijbel zegt, onze harten verrot zijn tot in de kern, “arglistig (…), boven alles, ja, ongeneeslijk is het.” (Jeremia 17:9). Uit het hart komen slechte gedachten, moord, vreemdgaan, seksuele immoraliteit, diefstal, valse getuigenis en laster (Mattheüs 15:19). En vanaf het begin der tijd, zag de Heer dat de slechtheid van de mens gigantisch was op aarde en dat alle bedoelingen van de gedachten van zijn hart continu puur slecht waren (Genesis 6:5).

“De Bijbel heeft harde dingen te zeggen over de conditie van onze harten. Ze kunnen pijnlijk zijn om te lezen en moeilijk om te accepteren, maar omdat ze de woorden van God zijn, moeten we ze geloven om te weten wie we echt zijn en wat we echt nodig hebben. Zulk begrip zal in ons ook een ontzag en dankbaarheid creëren dat de God die we beledigd hebben en tegen wie we gescholden hebben zo ver gaat om ons te redden.”  – Jen Thorn

Een Hart Dat Je Kan Vertrouwen

Als we onze eigen harten niet kunnen volgen, waar kunnen we ons dan toe keren? Zijn naam is de Grote Herder en Zijn hart is een hart dat vertrouwd kan worden.

“Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij.” (Johannes 10:27)

Volg God’s woord. Mijn kinderen hebben deze sleutelwoorden geleerd op de zondagschool vanaf het moment dat ze hun eerste woorden konden zeggen. “De Bijbel is God’s woord en God’s woord is waar.” Het is hoog tijd dat we stoppen te geloven in de instabiele en eeuwig veranderende gesteldheid van onze harten. In plaats daarvan, laten we bekend zijn als vrouwen die zich tot God’s woord keren om antwoorden te vinden op alle vragen die het leven oproept. “Ieder woord van God is gelouterd; Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.” (Spreuken 30:5).

Volg God’s leiding door Zijn Geest. Als je een kind van God bent, leeft Zijn Geest in jou! In plaats van luisteren naar de stemmen van de wereld en hen de verlangens van je hart laten regeren, begin te blijven bij God’s woord en leer om Zijn stem te horen, wanneer Zijn Geest je teder naar begrip leidt. “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid,  zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid,” (Johannes 16:13)

Volg wijze hulp. Het lichaam van Christus is gemaakt van leiders die een sterke basis in God’s woord hebben en gezegend zijn met het talent om anderen over God’s waarheid te vertellen. In plaats van leven in isolatie, reik naar goddelijke hulp (een vrouwelijke mentor, een ouder, een dominee, of een Bijbelse counselor zijn fantastische plaatsen om te beginnen), die niet bang is om je de waarheid uit het Woord te vertellen, in plaats van wat je wil horen. “De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen,  maar wie naar raad luistert is wijs.” (Spreuken 12:15).
____________________________

Samen stonden we te staren naar die drie glinsterende woorden en voordat ik zelfs maar mijn mond open kon doen, spuide mijn meisje uit wat we allebei wisten dat waar was in onze levens. “Mama, mijn hart vertelt me soms verkeerde dingen, dus ik moet God’s hart volgen in plaats van dat van mij.” Met een bevestigende knik boog ik me en kuste ik haar lieve lach, daarna kozen we ervoor hand in hand weg te lopen van de glitter en glamour. En toen we samen liepen en praatten, bad ik en vroeg Jezus om onze harten meer zoals dat van Hem te maken.

Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.” – Johannes 8:31-32

We proberen in meer waarheid en vrijheid te leven deze week. Jezus, maak onze harten meer zoals dat van U…

Aan Zijn voeten,

Whitney

Reacties