Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2016 weergeven

Week 4 vrijdag

Jezus maakt het duidelijk dat degenen die Hem volgen problemen zullen hebben hier op aarde, maar Hij belooft dat gelovigen uiteindelijk zullen zegevieren en deze wereld zullen overwinnen. Het is een verkeerde aanname voor een christen om te denken dat we buiten de wil van God zijn als er problemen komen. Geloven in God en Zijn pad volgen, leidt altijd naar overwinning.

Welke uitdagende en beangstigende omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat je twijfelt aan Gods belofte dat we allen zegenvierend zullen eindigen? Te midden van moeilijke omstandigheden, seizoenen van pijn en onverklaarbare beproevingen, blijft Gods liefde voor ons onveranderd. Ons vertrouwen moet rusten in die kennis. Onze verzekering moet geworteld zijn in de zekerheid van Gods aanwezigheid en grote liefde voor ons.

Vader God, Ik dank U dat ik in deze wereld strijd vanuit een plaats van overwinning. Help me om de ontberingen van deze wereld met vreugde en gejuich tegemoet te gaan, zonder angst voor wat er zou kunnen geb…

Overwinnend Geloof

Week 4 donderdag

Als een christen haar leven aan Jezus Christus heeft overgegeven dan veranderen haar motivatie en verlangens. Haar focus wordt de dingen die God betreffen, omdat ze gemotiveerd wordt door de grote liefde van God voor haar en Zijn offer. Wat ze bedenkt met haar verstand, zal ook bepalen wat ze zal doen als christen. Als onze focus is op de mooie dingen van deze wereld, zullen we ons ook met die dingen bezig houden. Als onze focus is op bijbelse waarheden en Gods principes, dan zullen we groeien in godsvrucht en zullen we steeds nuttiger worden voor God.
Waar kies jij voor om mee bezig te zijn? Welke dingen bedenk jij? Omdat we in deze wereld zijn is het gemakkelijk om verleidt te worden door de vele dingen die deze wereld te bieden heeft. We moeten strijden om de ruis van deze wereld te verdringen en ons te focussen op de dingen van God.
Vader God, ik dank U dat mij nieuw leven heeft gegeven, een nieuw hart en een nieuw doel in U. Help me om de verleidingen van deze wereld te weerstaan. …

Week 4 woensdag

Zonde is niet verwijderd van een christen op de dag van haar redding, maar zij is verwijderd van de zonde. Zonde heeft niet langer de kracht om een christen te verslaan of haar gevangen te houden. Dit betekent niet dat christenen niet langer zondigen, maar de macht van de zonde is er niet meer. De Heilige Geest, levend in elke christen, strijdt tegen de werking van de zonde in het leven van een christen of een zondige levensstijl van een christen. 
Wat als een christen probeert terug te keren naar een zondige levensstijl? Als christenen zondigen we nog steeds maar het voelt niet meer hetzelfde. De Heilige Geest zal ons overtuigen van de zonde, en we zullen er niet meer zo van genieten. Als iemand in staat is om een zondige levensstijl vol te houden zonder de ervaring dat de Heilige Geest overtuigd of beweegt om daarmee te stoppen, dan is het mogelijk dat zij zich niet volledig aan Christus heeft overgegeven.

Vader God, ik dank U voor de zekerheid dat ik niet langer een slaaf van de zond…

Kies ervoor om te Leven in de Vrijheid van Vergeving