Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 Als je moe bent van het zwak voelen...Ik zat stil te huilen in de wachtkamer. Mijn emoties werden zelfs mij teveel. Ik was het zat me zo zwak te voelen.

Want uiteindelijk ben ik degene die altijd alles voor elkaar hoort te hebben.

En oh, hoe ik ernaar verlang die persoon te zijn: de onderhoudsarme, degene die altijd bemoedigt, altijd een lach op haar gezicht heeft, altijd tijd voor de ander heeft en helpt de pijn van anderen te verzachten. Ik veracht mijn eigen behoeftes. Noem het genade, noem het het middelste-kind-syndroom, of noem het een slechte zaak dat ik alles onder controle wil houden. Wat het ook is, het is is vreselijk wanneer je het niet bent. 

De week ervoor had onze kleine groep, die als familie voelt, ons overstelpt met liefde en praktische zorg. Mijn man en ik zaten op de grond in de woonkamer en huilden, terwijl onze vrienden ons omringden en onze kleine zieke zoon opdroegen aan onze capabele Vader. Hij alleen kon hem in een ogenblik beter maken, maar voor Zijn glorie en ons welzijn, heeft Hij ons op een medische reis genomen die jaren zou gaan duren.

Een gekke erfelijke aandoening bracht ons in meer kinderziekenhuis wachtkamers dan we leuk vonden. En qua omstandigheden, we wisten altijd dat het “geneesbaar” was, maar de weg zou wel hobbelig zijn. Onze kinderen zouden test na test en moeilijke ziekenhuisopnames ondergaan, en de tranen zouden me elke keer in de ogen springen wanneer mijn lieve kleuters zouden roepen, “Heeeelemaal klaar, Mama. Heeeeelemaal klaar.” Soms leek het oneerlijk dat zoveel andere koppels zulke gezonde kinderen hadden, maar op mijn onzelfzuchtige dagen leek het vooral oneerlijk dat onze kinderen hier doorheen zouden komen terwijl andere kinderen met zwaardere gezondheidsproblemen niet zulke optimistische vooruitzichten hadden. De golven van emoties alleen al waren, eerlijk gezegd, meer dan dit meisje, dat altijd alles aan leek te kunnen, aankon.

De stoelen in de wachtkamer waren hard en oncomfortabel, ze pasten perfect bij mijn hart. Een of andere vreemde nam mijn jongen mee door die deuren heen, en nu duurde de operatie veel langer dan verwacht. Voor Uw glorie en mijn welzijn God? Nee, bedankt. Mijn Bijbel lag open bij de Psalmen, de bladzijdes nu nat; eerst met angst, en daarna met tranen smekende om vergeving voor mijn twijfels in die Ene die alles in Zijn handen houdt.

Ik was het zo zat het allemaal niet voor elkaar te hebben. En nu wilde ik het uitschreeuwen, “Helemaal klaar, Vader. Ik wil deze last niet meer dragen.”

Maar God heeft alles goed bedacht.

Deze bekende woorden van Genesis bleven op de muren van mijn harde hart duwen, herinnerden me aan dat in elke overwinning en terugslag in het leven, God een groter doel voor ogen heeft dan mijn comfort. Het is eigenlijk juist door deze kwetsbare tijden waarin ik het niet allemaal voor elkaar heb (wat, laten we het onder ogen komen, ik nooit heb) dat ik meer begin te begrijpen van Wie Hij is.

De God Die in de moederbuik vormt, Die al mijn gedachten en behoeftes ziet, Die van mij houdt ondanks wie ik ben, Hij doorgrondt en leeft met me mee in mijn zwakheid. Hij liep vrijwillig een weg die geen perfect mens verdient en hij ziet mijn lijden, hoe groot of hoe klein dan ook. En prijs God dat Hij te veel van mij houdt om mij onvolwassen en gebrekkig te laten.

God, de Meesterwever. Hij rekt het garen en verweeft de kleuren, het rafelige touw met de fluwelen strijkers, de pijn met de vreugde. Niets ontsnapt aan Hem. Elke koning, despoot, weer patroon en molecuul staan onder Zijn bevel. Hij schiet het schietspoel heen en weer, generaties door, en zo ontstaat een ontwerp. Satan weeft; God herweeft. ~ Max Lucado

Het positieve van het niet allemaal voor elkaar hebben?

Mijn afhankelijkheid is groter.

Mijn prioriteiten zijn bijgesteld.

Mijn eigen wil is gebroken.

Mijn hart is zacht gemaakt.

Mijn compassie groeit sterker.

Mijn discipelschap wordt effectiever..

God schijnt helderder... voor mijn welzijn, en voor Zijn glorie.

Ik heb afgelopen jaren geleerd dat er geen mensen bestaan die het allemaal voor elkaar hebben. Ook heb ik geleerd dat zelfs als ze dat hadden, ik niet bij hen zou willen horen. In mijn zwakheid heb ik meer van Christus gezien, en Hij is mooier dat ooit.

Ik heb Hem dit verhaal, met genade geregen, zien weven - van onder rommelig - tot een prachtige, voorbedachte en meer heldere presentatie, voor de wereld, van Jezus in mij. Ik heb geleerd dat de wereld niet nog een neppe Jezus-volger nodig heeft die altijd alles voor elkaar heeft. De wereld heeft gewoon Jezus nodig.  

Dus maak me meer als U, Vader. Wat de prijs ook moge zijn. Want niks is buiten Uw macht, mijn vertrouwen is in U. Schijn helderder, voor mijn welzijn en voor Uw glorie.

“Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.” – 2 Korithe 12:9
Om over door te praten: Wat heeft God JOU geleerd in jouw zwakheid?

Aan Zijn voeten,


Reacties