Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 7 maandag - overdenkingLezen: Handelingen 13:22

SOAP: Handelingen 13:22

God erkende Davids toewijding en noemde hem een "man naar Mijn hart". David was volledig onderworpen aan Gods wil en zijn enige ambitie was om God te eren.

Hoe is jouw hart? Een hart volledig aan God toegewijd is een zeldzame schat. Als we Gods hart willen behagen, dan heeft dat een impact op onze waarden, onze verlangens, onze woorden en onze daden. We vertrouwen Hem volledig om voor ons te voorzien in dat wat we nodig hebben en te beschermen. We willen Hem leren kennen en verdiepen ons in Zijn Woord. We danken Hem voortdurend voor de zegen die Hij geeft in ons leven. We willen Hem gehoorzamen en zijn snel in ons berouw over dingen die we fout hebben gedaan. God houdt van een hart dat volledig aan Hem onderworpen is.

Heer, doe Uw wil in mij vandaag. Geef mij een verlangen om te gehoorzamen. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn. Amen.

Reacties