Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 5 dinsdag - overdenking
Lezen: 2 Samuël 1:1-27

SOAP: 2 Samuël 1:26

Jonathan en Saul komen om in de strijd en David rouwt om het verlies van zijn dierbare vriend. De vriendschap tussen David en Jonathan was een bron van kracht in het leven van David – wat zelfs voor hem belangrijker was dan zijn huwelijk. En ondanks dat hun dromen over de toekomst en hoe ze die samen konden vormgeven, niet meer uit konden komen is hun vriendschap toch een geschenk van God geweest wat voor eeuwig blijft bestaan.

Als een vriend ons ontvalt die ons altijd gesteund en van haarzelf gegeven heeft, dan is dat altijd een onbeschrijfelijk verlies. David eerde de herinnering aan Jonathan door hem te herinneren, zijn familie te dienen en om door te gaan in geloof. Net als David hoeven wij niet te rouwen zonder hoop. Op een dag zullen we onze trouwe vrienden weer zien in heerlijkheid. Als je een vriend bent verloren, vraag God om je te troosten in je verdriet en je te laten zien hoe je het leven van die vriend kan gedenken met de keuzes die je maakt.

Wat als David het geschenk van de vriendschap van Jonathan niet had geaccepteerd? Dat zou zelfs een groter gemis zijn. Deze onwaarschijnlijke vriendschap zou eigenlijk helemaal niet mogelijk zijn geweest, maar deze twee mannen vol van geloof kozen ervoor om elkaar te zien met geestelijke ogen. Is er iemand in je leven die een vriend is geworden in plaats van een tegenstander? Misschien is dat jouw Jonathan. Misschien vraagt God wel van je om vriendschap te bieden aan iemand die helemaal niet voor de hand ligt.


Heer, dank U voor Uw vriendschap. Help ons om niet onze Jonathan mis te lopen. Geef ons Uw zicht op vriendschap en helpt ons elkaar te eren tot het eind. Amen

Reacties