Doorgaan naar hoofdcontent

Week 1: als jij niet de eerste keus bent...


Ik ben zo blij dat je meedoet met onze online zomerstudie: David! Ik ben zo enthousiast dat je meedoet en ik bid al vanaf het begin van deze David studie voor jou en iedereen die meedoet. 

Voor degenen die nieuw zijn bij Love God Greatly, zorg ervoor dat je je aanmeldt voor onze blog zodat je geen enkele post mist! We moedigen je ook aan om onze David studiegids te kopen of te downloaden, wanneer je dit nog niet gedaan hebt. Onze studiegids is een geweldige manier om je te helpen dieper in Gods Woord te duiken, en zowel gedisciplineerd en georganiseerd te blijven. We maken gebruik van een simpele maar effectieve manier om ons in Gods Woord te verdiepen. Deze methode noemen we SOAP, hier kun je er meer over lezen.

Elke sessie horen we over vrouwen die naar hun vriendinnen toestappen om met hen samen Bijbelstudie te doen, geweldig! Als je geen groep hebt om dit mee te doen, dan is er altijd nog Facebook, Instagram of onze blog waar je jouw bevindingen kunt delen met andere vrouwen. Dit is in het Engels, maar via de Nederlandse weblog kun je ook reageren op de dagelijkse overdenking. Wie weet wie jij allemaal mag bemoedigen met dat wat je deelt!

________________________________________________


Vandaag begint de eerste week van onze David studie. 

David kan erover meepraten hoe het is om niet mee te tellen. 

In ons gedeelte van vandaag, 1 Samuël 16:1-12, lezen we dat Davids eigen vader hem niet hoog achtte, omdat hij David niet eens opstelde in zijn lijn van zonen, die hij voorstelde aan de profeet Samuël. Hoe zou jij je voelen wanneer een belangrijk persoon bij jou thuis zou komen en je vader jou als enige buiten zou sluiten?

Ja, David kende de pijn van ontkenning. 

Niet meetellen, omdat hij de juiste kwaliteiten miste volgens zijn vader en de jongste was.

Niet meetellen, omdat hij toch niet de juiste zou zijn. Er waren toch anderen die meer geschikt zouden zijn voor dit werk. Zelfs de profeet Samuël keek naar het uiterlijk van de jongens en verwachtte dat Gods uitverkorene er op een bepaalde manier uit zou zien.

Die dag leerde God Isaï en Samuël, en daarmee ook ons, iets heel belangrijks. Dit lezen we in 1 Samuël 16:7.

''Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.''

Wil je dit op een briefje schrijven en op je spiegel plakken zodat je het elke morgen leest?

''De mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan.''

Vanuit het wereldse perspectief is in het weiland voor de vieze schapen zorgen de laatste plek waar iemand zou willen werken. Maar... dat weiland en die schapen, zij waren deel van een goddelijk doel. God gebruikte het verborgene, het laagste van het laagste, het ongeziene, en het afgewezene om Zijn toekomstige koning te smelten en te vormen.


David leerde vaardigheden met onschatbare waarde met het passen op die hulpeloze schapen.

''... Van achter de zogende schapen deed Hij hem komen om te weiden Jakob, Zijn volk, en Israël, Zijn eigendom. Hij heeft hen geweid met een oprecht hart en hen geleid met zeer bekwame hand.'' - Psalm 78:71-72

God had een groter en een liefdevol doel voor David daar in dat weiland. Hij was Zijn toekomstige koning aan het vormen, iemand die zou weten hoe een machtig strijder te zijn en tegelijkertijd kleine en onschuldige schapen beschermt tegen degenen die hen proberen te verslinden. God ontwikkelde ook een teder hart in David.

Uit deze verzen voor vandaag, kunnen we twee dingen leren die God ons liefdevol leert:

1. We moeten niet de goedkeuring van mensen zoeken maar van God. Ondanks dat mensen met invloed of zelfs onze eigen familie ons niet als waardevol or waardig beschouwen... God doet dat wel! Hij kent ons hart. Hij ziet dat wat werkelijk belangrijk is en dat is hetgeen wat telt.

2. Veracht het nederige begin niet. Veel van de grootste getuigenissen beginnen met een eenvoudig begin.

Lieve vriendin, misschien ben jij net als ik niet iemands eerste keus. Maar ik hoop dat je vandaag bemoedigd bent. Het is werkelijk niet belangrijk hoe hoog anderen ons achtten. Jezus vond jou en mij het waard om voor te sterven en Hij ging in onze plaats naar het kruis.

Jij bent gewild.

Jij bent op waarde geschat.

Jij bent geliefd.

Omarm de weide waarin God je nu geplaatst heeft zoals Hij David in een weide plaatste. Leer zoveel als je kan op die plek. Je weet maar nooit wat God gaat doen met de vaardigheden die je nu leert en ze zal inzetten voor hogere doeleinden!

Heb God groots lief!

Angela

Reacties