Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 3 woensdag - overdenkingLezen: Johannes 1:4, 14
SOAP: Johannes 1:14

Jezus kreeg vlees en bloed en werd een mens om onze zielen te redden. Hij spreidde Zijn genade uit door een perfect leven zonder zonde te leiden en daarna Zijn leven af te leggen om voor onze zonden te betalen. Zijn leven, dood en opstanding toonden de waarheid van Gods glorieuze beloften aan Zijn mensen zoals de profeten al die jaren hiervoor hadden voorzegd.

Christus kwam niet als een rechter maar Hij kwam om het verlorene te zoeken en gevangen vrij te maken. Als we de waarheid van het Evangelie leren kennen en ons leven aan Hem overgeven, dan zal Hij Zijn liefde uitgieten in ons hart. Onze levens zullen veranderd worden in toonbeelden van Zijn genade en glorie.

De Geest van de opgestane Heer leeft in jou vandaag, en je bent hier op aarde om Christus bekend te maken. Heb je een vriend of een geliefde die de Heer niet kent? Vraag God om je te laten zien hoe je Zijn genade op een praktische manier kan laten zien zodat er een deur geopend kan worden voor je vriend om het Evangelie te horen.

Heer, dank U dat U in onze harten woont en dat U ons Uw glorie toont. Help ons om Uw genade met anderen te delen vandaag. Dat we altijd vanuit Uw genade en liefde mogen spreken. Amen.

Reacties