Doorgaan naar hoofdcontent

Week 3 overzicht


Hier is het weekoverzicht van week 3 van onze studie over het leven van David. Deze week gaan we kijken naar de mens David, zijn vluchten voor Saul en de daarbijkomende angsten en zijn fouten rondom Batseba. Daarnaast leggen we wie Jezus voor ons is, onze Redder en Degene die met ons mee kan voelen omdat Hij ook mens was.


Hieronder vind je de weektekst voor deze week. Wat een genade, dat we juist in onze zwakheden mogen weten dat Christus kracht ons sterkt en in ons woont.

Reacties