Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 2 donderdag - overdenkingLezen: Jesaja 9:5-6
SOAP: Jesaja 9:6

Jesaja legt uit dat het Koninkrijk van de Heer eeuwig is. Hij vestigt een eeuwige vrede in ons hart en verzekert ons ervan dat het recht zal zegevieren over het kwaad. Zijn glorie en heerlijkheid schijnt krachtig in deze door zonde verdorven wereld en hoop groeit in ons hart als we vooruitkijken naar de dag dat de zonde voor altijd verslagen is.

Ben je ontmoedigd door huidige omstandigheden? Houdt vast dat Christus is gezeten aan Gods rechterhand en dat Zijn stem al het aardse geschreeuw overstemd. Kom bij je Koning aan Zijn voeten en leg alle last van je af. Zijn schouders zijn sterk genoeg om elk gewicht te dragen van wat jou ook terneer drukt vandaag.

Machtige God, vul ons met Uw vrede vandaag. Help ons om onze ogen volledig op U gefocust te houden en niet op onze omstandigheden. Breng ons in herinnering dat Uw gerechtigheid voor eeuwig zal bestaan en dat U de overwinning heeft behaald. Amen. 

Reacties