Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 2 donderdag - overdenkingLezen: Jesaja 9:5-6
SOAP: Jesaja 9:6

Jesaja legt uit dat het Koninkrijk van de Heer eeuwig is. Hij vestigt een eeuwige vrede in ons hart en verzekert ons ervan dat het recht zal zegevieren over het kwaad. Zijn glorie en heerlijkheid schijnen krachtig in deze wereld die door zonde verdorven is, en hoop groeit in ons hart als we vooruitkijken naar de dag dat de zonde voor altijd verslagen is.

Ben je ontmoedigd door huidige omstandigheden? Houdt vast dat Christus aan Gods rechterhand zit en dat Zijn stem al het aardse geschreeuw overstemt. Kom bij je Koning aan Zijn voeten en leg alle last van je af. Zijn schouders zijn sterk genoeg om elk gewicht te dragen van wat jou ook maar terneer drukt vandaag.

Machtige God, vul ons met Uw vrede vandaag. Help ons om onze ogen volledig op U gericht te houden en niet op onze omstandigheden. Breng ons in herinnering dat Uw gerechtigheid voor eeuwig zal bestaan en dat U de overwinning heeft behaald. Amen. 

Reacties