Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 1 vrijdag - overdenking
Lezen: Psalm 100
SOAP: Psalm 100:3

De Psalmist moedigt ons aan om ons te verblijden over het dicht bij onze Herder mogen zijn. Als Zijn schapen mogen we rekenen op de zegeningen van Zijn nabijheid, liefdevolle en overvloedige zorg en bescherming. Onze harten moeten overstromen van dankzegging als we eraan denken hoeveel God voor ons gedaan heeft. Laten we vandaag heel dicht bij Hem komen en drinken van Zijn fontein van genade. Wat een geschenk!

Elke dag moeten we ervoor kiezen om Hem heel dichtbij te zijn, te volgen en naar Zijn stem te luisteren. In ons eentje zijn we een gemakkelijke prooi voor de vijand. Dwaal niet alleen af maar blijf in die veilige weide die God voor Zijn kinderen gereed heeft gemaakt. De veiligste plaats op de aarde is heel dicht bij Hem. Volledige vreugde komt van het aanbidden van je Herder en je aan Zijn wegen te onderwerpen. Hoe richt jij je vandaag op Hem? Hoe kies jij voor een leven vol van dankbaarheid dat Hem eer geeft?


Heer, dank U dat U ons omgeeft met Uw zorg en dat U alles geeft wat we nodig hebben vandaag. Help ons om dicht achter U aan te gaan elke dag van ons leven. Amen. 

Reacties