Doorgaan naar hoofdcontent

David - week 1 donderdag - overdenking
Lezen: Jesaja 40:9-11
SOAP: Jesaja 40:10-11

De profeet Jesaja omschrijft de Christus als een liefdevolle Herder die de Zijnen dicht aan Zijn borst draagt. Hij omhult Zijn kudde met Zijn liefde en liefdevol leidt Hij ons naar een veilige weide. Onze Redder heeft Zijn eigen leven voor ons afgelegd als offer om ons veilig te bewaren. Op een glorieuze dag, zeer binnenkort, zal Hij terugkomen om met sterke hand de vijand voor eens en altijd uit te schakelen. Hij zal Zijn kudde bijeenbrengen en Zijn trouwe volgers belonen.

We hoeven niks te vrezen vandaag, want de Herder houdt ons dicht aan Zijn hart. Hij omgeeft ons met Zijn zorg en Hij zal ons elke stap van de weg leiden tot we veilig thuis zijn.


Vader, als we bang zijn en onzeker over alles wat nog voor ons ligt, help ons dan om te herinneren dat U ons in Uw liefdevolle armen draagt en dat U de weg kent. Amen.

Reacties