Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2016 weergeven

Week vijf: een goede naam en een krachtig getuigenis

Een goede naam en een krachtig getuigenis
Een goede naam  is beter dan goede olie en de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt (Prediker 7:1)

We willen allemaal een goede start voor ons leven, ja toch?! Als we aan ons leven denken als een race, dan willen we sterk starten, vastberaden en klaar om elke hindernis te nemen.
Maar sommigen van ons hebben een moeilijke start. Misschien komt het door een moeilijke thuissituatie waar we in op zijn gegroeid. Of door het overlijden van een ouder of broer of zus of het kwam door een vorm van misbruik…wat de reden ook is voor de moeilijke start in het begin van ons leven, we hebben het gevoel de race te starten met een achterstand.
Ergens aan het begin van de race, zijn we gestruikeld en gevallen en sinds die tijd valt de race ons zwaar.
Ik weet niet waardoor jij vroeg in jouw race bent gestruikeld maar ik wil je graag bemoedigen:
“In de race van het leven, is het niet de start die telt maar de finish!”
Je bent misschien in het be…

Week vier: je mag van het leven genieten

Je mag van het leven genieten
Zie, wat ik gezien heb: een goede zaak die voortreffelijk is,namelijkte eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zontijdenshet getal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel. Ook elke mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn zwoegen te verblijden, dat is een gave van God.  (Prediker 5:17-18)


Ik kan me nog goed herinneren dat toen mijn twee oudste dochters nog peuters waren, ik in de supermarkt of in de kerk werd aangesproken door andere vrouwen die zeiden: “Geniet er maar van, want voor je het weet zijn ze groot!”
Ik glimlachte dan terug en antwoordde, “Ik doe mijn best!” In elk geval, dat is hoe ik het mij herinner. Tussen Paige en Addie zit maar 16 maanden dus de eerste paar jaar van hun leven is voor mij een beetje een waas geworden. In die tijd was ik vooral bezig met overleven. Ik was vooral druk…

Week vier: overhaaste woorden en onbezonnen beloften

Overhaaste Woorden en Onbezonnen Beloften
Het is beter dat u niet belooft, dan dat u belooft maar niet nakomt. Sta uw mond niet toe, uw vlees te doen zondigen. Zeg ook niet in de tegenwoordigheid van de engel: dat was een vergissing. Waarom zou God zeer toornig worden om wat u zegt, en het werk van uw handen te gronde richten? (Prediker 5:4, 5)


Ik kan me nog een zondag herinneren, dat we een lied zongen in de kerk en dat toen het over was ik me niet eens meer kon herinneren welk lied het ook al weer was geweest. Ik deed op het oog wel mee maar mijn hart zat er niet in. In gedachten was ik druk met allerlei dingen zoals wat ik wilde gaan doen als we weer thuis waren. Hoe dan ook, ik was duidelijk niet bezig met God aanbidden. Het gevaar dat aanbidding een lege vorm wordt ligt altijd op de loer. En hoe vaak luisteren we wel niet naar een preek maar dringt geen enkel woord echt tot ons door? De stem van de spreker wiegt ons in slaap alsof de toespraak een slaapliedje is. De verzen van vand…

Week drie: trots, populariteit en zelfingenomenheid

Trots, Populariteit en Zelfingenomenheid
Beter een arme maar wijze jongeman, dan een oude maar dwaze koning die van geen waarschuwing meer wil weten. Ja, iemand komt uit de gevangenis om koning te worden, terwijl iemand die in zijn koninkrijk is geboren, verarmt. Ik zag al de levenden onder de zon omgaan met de jongeman, de tweede, die voor hem in de plaats kwam. Er komt geen einde aan al het volk, aan allen die er vóór hen waren. Ook zullen zij die later komen, zich niet over hem verblijden. Ja, ook dat is vluchtig en najagen van wind. (Prediker 4:13-16)


Ik kijk naar mijn kinderen en moet onwillekeurig glimlachen om God’s creativiteit.
Een huis.
Twee paar dezelfde genen.
Vier verschillende persoonlijkheden.
Ik heb een nieuwsgierige wetenschapper die het leuk vind om te leren, dingen te ontwerpen en houdt van één-op-één vriendschappen. Dan is er de energievolle, altijd-in-beweging atleet: iemand die graag mensen om zich heen heeft en degene die geweldig kan dansen. Eén heeft een liefdevol h…

Week drie: God ziet alles, een gebalanceerd leven leiden

God ziet alles: een gebalanceerd leven leiden
Opnieuw zag ik al de onderdrukking die er onder de zon plaatsvindt. En zie, de tranen van de onderdrukten; zij hadden echter geen trooster. Aan de kant van hun onderdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen trooster. Daarom prees ik de doden, die al gestorven waren, boven de levenden, omdat die nog steeds in leven zijn. Beter af dan die beiden is wie er nog nooit is geweest, die niet gezien heeft het kwaaddoen dat er onder de zon plaatsvindt. Verder zag ik van al het zwoegen en alle bekwaamheid bij het werk, dat het iemand afgunst oplevert van zijn naaste. Ook dat is vluchtig en najagen van wind. De dwaas vouwt zijn handen samen en eet zijn eigen vlees. Een hand vol rust is beter dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. (Prediker 4:1-6)


Er is niks nieuws onder de zon. Salomo deelt niet alleen deze waarheid, hij gaat verder en geeft ons voorbeelden. We zullen zien hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de wereld waarin hij leef…

Week drie: De eeuw in hun harten

Week 3: De eeuw in hun harten

Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt? Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien. Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden. Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven, ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God. Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is. (Prediker 3:9-15)


Vriendinnen, ontdek samen met mij wat God in ons hart gelegd heeft.
Ik hou van die zin ‘de eeuw in hun hart gelegd’. Ik ben geroepen naar meer dan wat …

Week twee: wat maakt het leven de moeite waard

Wat maakt het leven de moeite waard
Wat is het meeste waard? Waar komt blijdschap en vreugde vandaan? Wat blijft bestaan? Wat maakt het leven de moeite waard? Salomo worstelde met het doel van het leven, en daarom begint hij met het uitproberen van allerlei dingen die mannen belangrijk vinden om te zien of dat werkelijk bevredigd.

Hij begint met wijsheid en kennis en concludeert dat deze leiden tot meer vragen en frustratie want er zijn heel veel dingen waar geen antwoord op is. Dan probeert hij allerlei soorten plezier, maar hij merkte dat deze je leeg achterlieten en je alleen maar deed verlangen naar meer. Vervolgens stort hij zich op werk en komt er opnieuw achter dat hard werken leegheid brengt en dat hij al zijn harde werken moet nalaten aan iemand die na hem komt. Iemand die misschien niet zo gekwalificeerd is, of minder hard werkt, of minder dankbaar en zorgzaam is.
Ik blijf maar denken aan alle belangrijke mensen die een belangrijke rol spelen in Hollywood. Valt het jullie ook o…