Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2016 weergeven

Week twee: we hoeven niet te wanhopen

Week twee: we hoeven niet te wanhopen
Prediker 2:20-23 Zo kwam ik ertoe mijn hart te doen wanhopen vanwege al het zwoegen waarmee ik had gezwoegd onder de zon. Want is er een mens wiens zwoegen met wijsheid, met kennis en met bekwaamheid geschiedt, hij moet die als zijn deel overgeven aan een mens die er niet voor gezwoegd heeft. Ook dat is vluchtig en een groot kwaad. Ja,  wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en aan wat zijn hart najaagt, waarvoor hij zwoegt onder de zon? Want al zijn dagen zijn vol leed, zijn bezigheid is verdriet. Zelfs in de nacht komt zijn hart niet tot rust. Ook dat is vluchtig.Vandaag lezen we over de wanhoop van Salomo die hij ervoer over al zijn zwoegen. Hij praat over zijn harde werken, het gebruiken van zijn kennis en wijsheid in het najagen van de dingen van zijn hart. Om dan als hij overlijdt alles te moeten nalaten aan iemand die er zelf niks voor heeft hoeven doen.
Wie van ons heeft niet op de één of andere manier de woorden van Salomo er…

Week twee - leesplan

Week twee: Als God niet meetelt

Als God niet meetelt
De Bijbel bedekt nooit hoe duister het wordt wanneer God niet meetelt. – Alistair Begg
Daarna richtte ikmijn aandacht op het bezien van wijsheid, ook van onverstand en dwaasheid. Immers, hoe zal de mens die na de koning komt,doen wat al gedaan is? Toen zag ik dat de wijsheid voorkeur heeft boven de dwaasheid, evenals het licht voorkeur heeft boven de duisternis. De wijze heeft ogen in zijn hoofd, maar de dwaas wandelt in de duisternis. Toen merkte ik ook dat één lot hen allen treft. Toen zei ik in mijn hart: Zoals het lot van de dwaas ook mijzelf treft, waarom ben ik dan toen zo bovenmate wijs geweest? Ik sprak in mijn hart: Ook dat was vluchtig. Er is immers voor eeuwig niet meer herinnering aan een wijze dan aan een dwaas. Wat er nu is, wordt in de dagen die komen, allemaal vergeten. Hoe sterft de wijze met de dwaas? Daarom haatte ik het leven, want het werk dat plaatsvindt onder de zon, leek mij kwaad. Het is immers alles vluchtig en najagen van wind. – Prediker …

Week één: Het overvloedige leven leven

"Ik werd groter en nam toe, meer dan allen die vóór mij in Jeruzalem geweest zijn. Ook bleef mijn wijsheid mij bij. Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap, want mijn hart werd verblijd vanwege al mijn zwoegen. Dat was mijn deel voor al mijn zwoegen. Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van de wind. Daarin was geen voordeel onder de zon." Prediker 2:9-11

De lezing vandaag in Prediker onthult dat Salomo, zoon van David, koning van Jeruzalem, een man was waarvan het algemeen bekend was dat hij de mogelijkheid had om toe te geven aan veel goede dingen. Hij zei: "Al wat mijn ogen verlangden, onthield ik ze niet. Ik ontzegde mijn hart geen enkele blijdschap." Salomo bereikte meer dan de meesten in zijn streven naar macht, positie, bezittingen en genoegens. In aanvul…

Week één: Aardse wijsheid tegenover Gods wijsheid

Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid, te kennen, en onverstand en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind is. Prediker 1:17
Iedereen heeft wel het verlangen om wijs te zijn. We willen graag weten hoe dingen werken, we willen graag vragen kunnen beantwoorden, beslissingen nemen en onze wijsheid en kennis delen. We zijn net zo op zoek als Salomo naar de wijsheid en de kennis van deze wereld. Maar Salomo ontdekte dat wijsheid ‘onder de zon’, zonder God, hem leeg en onbevredigd liet.
In 1 Koningen 3 staat beschreven hoe Salomo God om wijsheid vroeg om zijn volk te leiden. Dat vroeg hij in plaats van rijkdom, luxe en plezier. Hij wilde graag het volk van God als een wijs leider leiden. God was hier erg blij mee en schonk hem daarom niet alleen wijsheid, maar nog veel meer. Salomo begon zijn koningschap als de meest wijze man op aarde mét grote rijkdom en eer. En op een gegeven moment in zijn leven begon Salomo de zegeningen die hij van God gekre…

Week één - leesplan

Week één: Een leven zonder God is ijdelheid

Van de zomer las ik een artikel over Markus Persson, de ontwikkelaar van het populaire spel Minecraft. In het artikel wordt verteld dat Persson zijn bedrijf achter Minecraft heeft verkocht aan Microsoft en daarbij fortuin heeft gemaakt wat in de BILJOENEN loopt. Met een deel van dat geld heeft hij recent een villa gekocht met 2100 vierkante meter grond in Beverly Hills voor $70 miljoen dollar. Maar ondanks zijn grote fortuin, heeft hij in een tweet van afgelopen zomer laten weten niet gelukkig te zijn.
Al lezend door het aritkel, dacht ik aan Koning Salomo en de dingen die hij met ons deelt in het boek Prediker.
Leven zonder God is ijdelheid.
Koning Salomo, van alle mensen, zou de waarheid hiervan moeten weten. Want God heeft hem gezegend met wijsheid en veel rijkdom. Als geld, succes, roem en macht geluk zouden kunnen brengen in iemands leven…dan had er wel wat anders gestaan in het boek Prediker.
Maar daarom houd ik van dit boek… het wijst ons direct op de ijdelheid van alle dingen in d…