Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Voel jij een vreugdevonkje als je aan de toekomst denkt?

De eerste drie hoofdstukken van Micha staan vol harde berispingen en oordelen over allerlei zonden waar Gods volk zich mee bezig hield. Het waren vooral hun zonden van afgoderij en hebzucht waar Micha op wees, die aanleiding gaven tot een hele massa aan zondig gedrag en problemen.
Terwijl het nodig is dat wij naar zulke waarheid luisteren (evenals destijds de Israëlieten) – is toch de tweede prediking van Micha veel hoopvoller. Het thema dat hij brengt in de hoofdstukken 3-5 luidt: er is een Bevrijder; Hij komt en met Hem zullen vrede en gerechtigheid meekomen. Wie verlangt daar nou niet naar?
Onze verzen voor vandaag gaan over een toekomstige hoop. In Micha’s tijd was Gods volk zwak, het leed pijn, het was koppig, en was in verstrooiing geraakt. Maar de profeet belooft dat er een tijd zal komen dat God zijn schapen bijeen zal brengen en sterk zal maken.
Dat geldt in onze tijd ook voor christenen. We zijn zwak, verwond, verstrooid, en soms ook opstandig. Maar deze hoopvolle toekomst is …
Recente posts

Wij zullen gaan

De tekst van vandaag geeft onvoorstelbare hoop aan hen die in de naam van onze HEERE gaan. We zien hoe God aankondigt dat er voor Zijn volk een beloofde toekomst is. Dit nieuwe koninkrijk zal slechts vrede en voorspoed kennen – geen tranen, pijn of dood. Er zullen niet langer oorlogen zijn, geen verlies of conflicten tussen landen en volken. God zal in majesteit regeren en Zijn volk zal de vruchten plukken van Zijn volmaakte rechtvaardigheid en optreden, wat het karakter en wezen toont van Zijn grote naam.
Veel mensen geloven dat deze vredestijd zich in de laatste dagen zal afspelen, een duizendjarige periode waarin God op aarde zal regeren en bij Zijn volk zal wonen. Wat een geweldige gedachte! Zijn volk zal bestaan uit allerlei culturen, rassen en nationaliteiten; een schitterend en krachtig resultaat van onze gehoorzaamheid aan Zijn opdracht om alle volken tot Zijn discipelen te maken.
Er zal wereldwijde vrede zijn. De HEERE zal ons Zijn wegen leren en wij zullen op Zijn paden gaan.…

Gods waarheid behouden

We kwamen allemaal bijeen in een grote hut zonder muren en met een rieten dak. Dit was de derde of vierde preek van de dag. De oncomfortabele bankjes en het toenemend aantal muggen vanwege een lichte regen hielden me klaarwakker ondanks het feit dat ik de taal Korripako niet versta. Omdat ze wisten dat 'blanken' bij de conferentie aanwezig waren, begonnen ze hun boodschappen in het Spaans, maar ze gingen toch geleidelijk over op hun eigen taal. Dat betekende dat ik grotendeels miste wat de predikers uit verschillende inheemse dorpen zeiden.
Plotseling stond een van de ouderlingen in de hut op begon met de prediker te praten. Anderen vielen hem bij. Ik had geen flauw idee van wat ze zeiden, maar aan de boze gezichten van sommige mannen te zien, en aan de bezorgde uitdrukking van mijn man, zag ik dat dit belangrijk was.
Mijn man gaf van de andere kant van de hut aan: "Ze halen hem van de preekstoel." Wacht, wat? Ik zocht naar mijn vertaalster, maar ze was nergens te beke…

De belofte van bevrijding

Ik herinner mij hoe ik tijdens één van mijn reisavonturen door een stad wandelde, ergens in een ander land, en dat ik voelde hoe duister de sfeer daarwas.

Ben jij wel eens ergens geweest waar je dat ook zo voelde?

Er lag daar een druk op je en het leek alsof je er niet aan kon ontkomen. Er waren fysieke signalen van diepe menselijke gebrokenheid. Het was schokkend om te zien hoe vleselijke lusten bij klaarlichte dag werden uitgeleefd. Ik voelde een geestelijke onrust, rechtstreeks afkomstig van de Heilige Geest, die mij waarschuwde dat de heiligheid van God niet kan samengaan met zonde. Overal boze invloeden om mij heen, waaraan ik merkte dat ik nog niet ben thuisgekomen.

Soms kunnen we op zo’n plaats zijn omdat we gezonden zijn om in die duisternis Zijn licht te brengen. Soms kunnen we daar onverwachts terechtkomen. En als we eerlijk zijn: soms zijn we daar omdat onze menselijke natuur, in opstandigheid tegen een heilige God,  daarvoor kiest.

Dit soort sfeer beperkt zich niet alleen tot de s…

Kopje koffie met God!

Hele gave en intieme eerste ontmoetingsdag gehad. Klein groepje vrouwen, samen gelachen, genoten van lekkere dingen, samen Gods Woord opengedaan en hongerig naar meer van Hem in ons leven. 
Maar ook eerlijk over de dingen waar je dan tegenaan kan lopen. 

Tijd met God doorbrengen kost toewijding, stilte opzoeken en soms kan het helpen te bedenken: ik ga samen met God een kopje koffie drinken.

#aanZijnvoeten#lovegodgreatly#toewijding#bijbelstudie#creatieveverwerking#vrouwen#ontmoeting#koffiedate


Harde Woorden van God

Het kan soms moeilijk zijn een van de kleine profeten te bestuderen, omdat we niet gewend zijn aan de manier waarop zij tot ons spreken.
Het boek Micha bestaat uit drie preken die elk beginnen met het woord ‘luister’ (1:2; 3:1; 6:1). Micha's eerste boodschap gaat over de zonden die het volk van God had begaan. Welke zonden waren dat zoal? Afgoderij stond hoog op de lijst, het volk plaatste de schepping en met name het werk van hun eigen handen boven de Schepper. Dit maakte dat zij het eigendom van een ander begeerden (2:1-2) tot op het punt dat zij ’s avonds in bed lagen te bedenken hoe ze hun bezit konden vermeerderen, desnoods door middel van fraude en geweld.
Het brak Micha’s hart (1:8-9) om te zien hoe dit volk, dat God Zelf had uitverkoren tot Zijn eigendom, zich hals over kop in deze zonden had gestort; gewetenloos, zonder zorgen of berouw. Hij zag welke schade hun handelen veroorzaakte in hun eigen leven en in het leven van anderen, dus hij sprak hen erop aan en waarschuwde…

Een tijd om te rouwen

Toen ik vorige week snel door Social Media scrolde, genoot ik van de prachtige vakantieplaatjes die mijn scherm vulden.
Er waren gebloemde jurken in overvloed en lieflijke kinderen die voorover bukten, reikend naar felgekleurde paaseieren tot hun manden vol waren. Ik bewonderde tafeldecors in lentethema, compleet met creatief ontworpen couverts en met in het midden een ham, vers uit de oven. Uiteraard was er een weelde aan geweldige familiefoto's met gecoördineerde outfits, en - laten we eerlijk wezen - genoeg herhaalde kiekjes om ervoor te zorgen dat er geen onderkinnen zichtbaar waren en dat alle kleintjes in de lens keken, en glimlachten.
Ik lakte zelfs mijn teennagels voor paaszondag, en mensen...dat zegt iets, hoor.
Oh, hoe wij streven naar een keurig verpakte buitenkant en gretig in drommen verschijnen op de zondag van de herrijzenis - een dag vol van leven en licht en rechtmatige festiviteit.
Maar toen we zongen over Gods opstandingkracht en Zijn overwinning op de dood, ontsnap…