Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

De Here zal erin voorzien

Kol. 2:7

Toen mijn kleinzoon van drie afgelopen voorjaar bij ons kwam wonen, hebben we ons uiterste best gedaan om ervoor te zorgen dat hij zich veilig en geborgen voelt bij ons thuis. We hebben een dagelijkse routine ontwikkeld en hij weet precies wat hij kan verwachten. Als oma zegt dat hij na het slaapje iets lekkers krijgt, weet de kleine man dat er een grote portie gesneden banaan klaarstaat als hij wakker wordt.
Toch kan hij soms dreinen en vragen “waar is mijn banaan? “Komt eraan, liefje!” Ik sta altijd op om uit de koelkast te halen wat hij wil. Oma heeft het beloofd en oma houdt zich altijd aan haar woord.
Terwijl ik daar zo zit toe te kijken hoe mijn kleine ventje elk stukje fruit oppeuzelt, bedenk ik mij hoezeer ik zelf net een onvolwassen kind ben in mijn omgang met mijn Hemelse Vader. God heeft beloofd mij te voorzien van alles wat ik nodig heb en toch ben ik aan het klagen en twijfelen.
Het ontbreekt mij aan niets. Mijn leven is volledig vervuld van Gods goedheid en genade…
Recente posts

De klad erin

Jozua en het volk Israël zijn in het land dat God hen beloofd had. Alle beloftes en opdrachten die God hen gegeven had, kunnen worden teruggebracht tot deze instructie - wees dapper en ijverig om het land dat ik je al gegeven heb toe te eigenen. Dat is alles wat ze moesten doen. Ze moesten hun erfenis claimen. Het land was al van hen. De overwinning was al toegekend.
Maar de klad was in hun geestelijk leven gekomen.
"Hoelang bent u nog te traag om verder te trekken en het land in bezit te nemen dat de HEERE, de God van uw vaderen, u gegeven heeft?" Jozua 18:3
Deze stammen waren zo gewend aan hun nomadische levensstijl dat ze het nut niet zagen in het bouwen van een permanente woning. Het kostte moeite om hun deel van het land te claimen. Ze moesten ervoor vechten en ze moesten de Kanaänieten verdrijven. En ze leken er niet de prijs voor te willen betalen.
Zijn er dingen in jouw leven die je teveel moeite kosten? ·Heb je het idee van een gelukkig huwelijk laten varen omdat het te…

Geef mij dat bergland!

Ik ken zo’n man als Kaleb. Hij 94 jaar oud, en veteraan uit de Tweede Wereldoorlog, en hij
woont verderop bij mij in de straat. Ik heb hem al tien jaar lang bij mij voorbij zien “rennen”.
Toen ik nog maar pas in mijn huis woonde, rende hij nog behoorlijk hard voor een man van
zijn leeftijd. De afgelopen paar jaar zag ik hoe hij van hardlopen overging naar een voorovergebogen loopje. Vanaf de eerste dag dat ik hem door mijn keukenraam zag, heeft hij indruk
op mij gemaakt.

Door de jaren heen moedigde ik hem steeds aan als ik door de straat reed, maar toen een
paar maanden geleden er een ambulance langs mijn huis reed, hield ik mijn hart vast en ik
bad: “O, Heer, laat het alstublieft niet voor meneer Don zijn”. Tot mijn grote vreugde zag ik
hem de volgende morgen toen ik aan het werk was in mijn kantoor, in zijn eigenaardige
voorover gebogen drafje voorbij komen. In plaats van zoals gewoonlijk binnen te blijven en
zijn vastberadenheid en discipline te bewonderen, holde ik naar buiten, recht op hem…

Geloven op de grens

Numeri 32 legt ons uit waarom Ruben, Gad en de halve stam Manasse zo’n slechte keus hadden gemaakt toen ze aan de oostkant van de Jordaan wilden blijven.
In dat hoofdstuk lezen we dat zij een enorme veestapel hadden. Toen ze het land Jaëzer en het land Gilead zagen, bedachten ze dat het een prachtige plek voor hun vee zou zijn en besloten ze dat land als hun erfdeel te vragen.
Mozes besefte dat dit geen goed idee was en was bang dat de overige stammen ook aan deze kant van de Jordaan zouden willen blijven, in plaats van over te steken en het land volgens Gods opdracht te veroveren. Daarom stemde hij in met hun verzoek, maar sloot hij wel een verbond met hen. Zij moesten eerst met de rest van het volk mee om aan de overkant van de Jordaan te strijden en mochten pas daarna terugkeren naar de oostkant om hun erfdeel in bezit te nemen.
Verderop in het boek Jozua zullen we zien dat dit misschien wel goed was voor het vee, maar rampzalig voor de daaropvolgende generaties. Hun locatie maakte…

God vecht voor jou

"Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, want Ik ben met u," spreekt de HEERE, "om u te redden."(Jeremia 1:19)
Jozua is net zozeer een boek over geestelijke strijd als over daadwerkelijke veldslagen. Misschien hebben wij nooit vijf fysieke koninkrijken tegenover ons gehad, maar ik durf te wedden dat we veel hebben gevochten met depressie, verlies, woede, wrok en teleurstelling. Velen van ons hebben die vijanden vaker bevochten dan we willen toegeven. Ik in ieder geval wel!
Wat ik zo heerlijk vind aan het boek Jozua is om Jozua's relatie met God te zien. Jozua was niet alleen gedurfd in zijn geloof, maar hij was ook stoutmoedig in zijn gebed. Kijk maar eens naar het onbeschaamde gebed dat hij bad in Jozua 10:12-14:
"Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël: "Zon, sta stil in Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon!" En de zon stond stil …

Twee lessen uit Jozua 9

Heb jij ook wel eens dat gevoel gehad dat heel de wereld tegen jou samenspande? Waar je ook kijkt, rivaliteit… reuzen… blokkades… vijanden… overal om je heen.
Dat is in Jozua 9 ook het geval voor de Israëlieten. Officieel zijn ze nu binnengekomen in het Beloofde Land – rechtstreeks door God aan hen beloofd – maar dan rest hun nog wel dat ene grote probleem. Dat beloofde land wordt al door een ander bewoond.
Tja …daar zal je toch ook iets mee moeten.
Het land is namelijk bewoond door massa’s anderen – bevolkingsgroepen van hoog in de bergen tot diep in de dalen en vlakten – en God heeft de Israëlieten geboden om hen te verdrijven en het land voor zichzelf in bezit te nemen.
Dat wordt een vuil karwei, dat zal er hard aan toegaan.
Het zijn er niet alleen een heleboel, maar nu hebben die inwoners zich ook nog verenigd om als één man tegen Jozua en Israël te vechten (vers 2).
Jakkes. Dacht je op de drempel van de overwinning te staan, blijkt het alleen maar de drempel naar je volgende grote gevech…

Strijden tegen misleiding

Strijden tegen Misleiding
Het Bijbelgedeelte van vandaag gaat over misleiding. Jozua en het volk Israël hadden stad na stad veroverd en de Kanaänieten waren bang geworden voor hun machtige God. De Gibeonieten voelden er niets voor om tegen Israël te strijden en ze bedachten een plan om het volk te misleiden en hen zo te dwingen tot een vredesverdrag.
“Toen de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, gingen ook zij met list te werk. Zij gingen op weg en deden zich voor als gezanten. Zij namen versleten zakken op hun ezels, en versleten, gescheurde en weer dichtgebonden leren wijnzakken. Ook hadden zij versleten en opgelapte schoenen aan hun voeten, en zij hadden versleten kleren aan, en alle brood van hun proviand was droog en kruimelig. En zij gingen naar Jozua, naar het kamp in Gilgal, en zij zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël: Wij zijn uit een ver land gekomen. Nu dan, sluit een verbond met ons.” Jozua 9:3-6
De leiders van Israël geloofden het…