Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Wees moedig en strijd tegen de angst

We weten allemaal wat angst is; van mild onbehagen tot schrikwekkende angst. Er zijn omstandigheden die slapeloze nachten, maagpijn en concentratieverlies veroorzaken. Denk maar eens na over wat die dingen voor jou zijn.
Wat is angst precies? Angst is een bang gevoel of een gevoel van vrees dat je behoeften of verlangens niet zullen worden vervuld. Ook kan je angst voelen over hoe iets zal verlopen in de toekomst. 
Angst kan worden veroorzaakt door een groot aantal dingen. Het kan worden ontketend door mensen, omstandigheden, ervaringen, ontberingen, ziekte, dood, verlies, pijn, de herinnering aan het verleden, het onbekende van de toekomst of de roerselen van onze verbeelding.
Het probleem met angst Er is een groot probleem met angstig zijn. Het is een vorm van ongehoorzaamheid aan God. In de Bijbel wordt ons talloze keren geleerd om niet bang te zijn.
Wanneer we angst de controle geven, zijn we ongehoorzaam aan God door iets anders te geloven dan wat Hij in Zijn Woord heeft gezegd. Ik de…
Recente posts

Moed om goed te doen

Liefde. Een simpel woord dat de wereld veranderde. Weet je wat er zo geweldig is aan dit woord? Het is meer dan een woord: het is een werkwoord, een actie. Liefde is niet iets wat je voelt. Het is iets wat je doet. Zeker christelijke liefde zou zichtbaar moeten worden door wat we doen.
Galaten 6:9 zegt ons: "Laten we daarom het goede doen, zonder op te houden." Waarom? Omdat we moe worden. Het is vermoeiend om goed te doen voor anderen.
Wanneer je iets goeds voor een ander doet en er komt geen waardering voor wat je deed.
Wanneer je iets aardigs tegen iemand zegt en er komt geen reactie op.
Wanneer je nadenkt over hoe je een ander tot zegen kunt zijn, maar je voelt dat niemand om je geeft.
We worden moe. En we houden ermee op om goed te doen. We stoppen ermee om onze liefde in daden om te zetten. Ik heb het tegen mezelf nu.
Ik houd ervan om te helpen, ik houd ervan om te dienen, ik vind het heerlijk om op een creatieve manier te zoeken naar manieren waarop ik een zegen kan zijn.…

Moedig in de goede strijd

De wereld waarin wij leven heeft vrouwen nodig die de moed hebben om op te staan. Ik heb de eer en het voorrecht om drie dochters groot te brengen. Meer dan wat ook, wens ik dat mijn dochters God met al hun kracht zullen volgen. Ik wens dat zij in hun leven tegen de heersende cultuur ingaan en zich zullen afwenden van wat in de wereld waardevol wordt gevonden, en in plaats daarvan de keus maken om sterk en moedig te leven bij het licht van Gods Woord.
Sterk en moedig in het leven tot Gods eer.
Sterk en moedig in hun dagelijkse keuzes.
Sterk en moedig in wie zij willen zijn.
Sterk en moedig in wat zij loslaten.
Sterk en moedig in wat zij vasthouden.
Zoals Gods barmhartigheden elke morgen nieuw zijn, zo is er ook elke morgen weer mijn gebed voor mijn meiden, dat zij zullen opstaan en verkiezen om sterk en moedig te zijn, dat zij zullen leren op God te vertrouwen en Zijn Woord actief uit te leven en uit te dragen.
Maar vergis je niet: we leven niet in een sprookjeswereld. Om ons heen woedt een …