Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

De kracht ontvangen die we nodig hebben

​Herinner je je Popeye nog? Het was een tekenfilm over een zeeman die verliefd was op een meisje dat Olijfje heette. Natuurlijk was er ook een slechterik in het verhaal, Bluto. Hij was groot, sterk en gemeen, altijd bezig het meisje in te pikken. Popeye, kleiner en zwakker, was behoorlijk hulpeloos totdat hij spinazie at. De spinazie zou hem kracht geven, hij zou enorme spieren krijgen, zijn vijanden verslaan en zijn meisje redden.
Zou het niet fijn zijn als er iets eetbaars bestond waardoor we alle kracht kregen die we nodig hadden om al onze taken te volbrengen? Leuk, maar niet realistisch. We hebben echter een nog betere manierom krachtig te zijn, zónder spinazie nodig.​te hebben​ De kracht die je nodig hebt We hebben allemaal kracht nodig. We hebben fysieke kracht nodig om te leven. We hebben spieren nodig om te lopen, onze kinderen op te halen en om vrijwel alle verdere lichamelijke taken uit te voeren. We hebben ook mentale kracht nodig om problemen te verwerken, samenhangende gesp…
Recente posts

Hij zal ons rust geven.

Als iemand naar mij toe zou komen en me zou vragen hoe het met me ging, was tot voor kort mijn kenmerkende antwoord: "druk, maar het gaat goed". Op de een of andere manier vond ik het nodig een overvloed aan activiteit in mijn leven uit te dragen. Als er een gat in mijn schema zat, zag ik die verloren tijd als een mislukking. Maar hoe drukker ik werd, hoe ongelukkiger ik was. Mijn stress niveau nam toe, wat mij geestelijk, lichamelijk en emotioneel beïnvloedde.

Rust wordt in de 21e eeuw niet gevierd in Amerika, Integendeel, het wordt vaak beschouwd als luiheid. Luiheid is de rampspoed voor werk, zo is rust een verkwikking van arbeid. God rustte op de zevende dag van de schepping om Zijn werk te vieren, en Hij draagt ons op dat ook te doen. Als we geen tijd nemen om te rusten, hebben we de neiging uitgeput te raken, zelfs wanneer we goed en geestelijk werk doen.

In Zijn oneindige wijsheid nodigt Jezus degenen die naar Hem luisteren uit, om tot Hem te komen voor r…

Hij houdt alle dingen vast

Als het leven moeilijk wordt, is het soms niet zo eenvoudig te begrijpen waar God mee bezig is. Zoals de golven van de oceaan komen aanrollen op de kust, zo kan de ene na de andere narigheid ons leven overspoelen. Als dat gebeurt, kan het lijken of Gods beloften heel ver weg zijn en in ons hart kan de twijfel rijzen of Zijn beloften eigenlijk wel waar zijn. Juist daarom is Kolossenzen 1:15-16 zo belangrijk. God is wel onzichtbaar, maar Jezus niet. Als we ons afvragen hoe God is, hoeven we alleen maar naar Jezus te kijken. Als twijfel en angst onze gedachten binnensluipen dan moeten we deze belangrijke waarheid niet vergeten: Alle dingen, zowel in de hemel als op aarde, zijn door Hem en voor Hem geschapen. Dat betekent, hoe gek het ook mag klinken, dat Hij in heel deze wereld nog steeds de macht in handen heeft. Het maakt niet uit wie er over ons land regeert, wie de macht hebben in grote bedrijven, op scholen of wat voor organisatie ook, wij kunnen rust vinden in het feit dat JEZUS uitein…

De Heer je schild

​Tegenwoordig zijn schilden niet meer echt in gebruik. Behalve in het geval van paraplu's. Ben je wel eens getroffen door een stortbui zonder een paraplu te hebben? Je was aan de regen overgeleverd en tot op de draad doorweekt; het regenwater droop uit je haren en over je gezicht. Je had een schild tegen de regen nodig.

Net zoals we weerloos zijn als we onvoorbereid door een storm worden overvallen, zo zijn we hulpeloos en blootgesteld aan Satan en de zonde als we niet de juiste bescherming vinden. En zelfs als we weten bescherming nodig te hebben, zoeken we die vaak op de verkeerde plaatsen.

We kijken naar mensen om ons door het leven te loodsen.

We volgen regels die ons behoeden voor falen.

We zoeken wilskracht om verzoekingen te doorstaan.

We kijken naar onze eigen wijsheid om Satans plannen te verijdelen.

Hoewel dit op zich niet slecht is, kan het niet onze enige of belangrijkste verdediging zijn. Als dat wel zo is zullen we falen. We zullen dat echt weerloos zijn.

De w…

Verlosser - de belofte vervuld, start 26 november!

Verlosser Gods belofte vervuld
De maand december is een volle maand. We willen zo graag vreugde voelen als we ons voorbereiden op Kerst, maar onze takenlijst is soms zo lang, dat we al moe zijn voordat de kerstdagen zijn begonnen. En dan is het een kwestie van overleven, tot de zesentwintigste voorbij is. Het is soms zo makkelijk om in deze drukke dagen te vergeten wat we echt vieren met Kerst: we vieren Jezus. We vieren Zijn komst. “En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere.” - Lukas 2:10, 11
We vieren het goede nieuws van de geboorte van Jezus. Dat was toen geweldig nieuws voor iedereen en dat is het nu nog steeds. We vieren dat de Verlosser voor ons geboren is. We vieren dat de Wet en de Profeten vervuld zijn in Jezus. We vieren Immanuël, God met ons. Het is ons gebed dat deze studie je zal helpen om te groe…

God laat alle dingen meewerken ten goede

Hou je van God? Heb je een relatie met Hem die je redding brengt door genade en geloof?

Dan, christen, moet ik je iets vertellen wat je moet weten.

Je moet het echt weten.

JIJ moet echt WETEN dat God op dit moment alles voor jou ten goede laat meewerken.

Dat lees je goed.

Alles.

Die baan. Die mensen. Die plaats. Die omstandigheden.

Hij laat alles ten goede meewerken op dit moment... voor jou en tot Zijn glorie in jouw leven. Het is een belofte die je vast al heel vaak hebt gehoord. Misschien heb je hem zelf ook wel eens gebruikt om een ander te bemoedigen. En sommigen hebben deze tekst misschien wel ingelijst en misschien zit jij nu wel naar dat lijstje te kijken.

Maar op de een of andere manier is het moeilijk om deze belofte toe te passen op je eigen leven.

Alles. Ten goede.

Begrijp Paulus – de schrijver van Romeinen – alsjeblieft niet verkeerd. Hij zegt niet dat slechte dingen goed zijn. En dit vers belooft zelfs niet dat jouw baan, die mensen, die plaats of die omstandigheden beter zullen wor…