Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

De weg naar tevredenheid

God heeft het zo geleid dat dit de laatste blog is die nog is geschreven door onze lieve vriendin Edurne Mencia. Op 1 augustus is Edurne onverwachts door de Heer thuisgehaald. Hoewel wij ons erin kunnen verheugen dat zij nu in Jezus’ armen is, was onze gemeenschap de afgelopen maand ondergedompeld in rouw om het verlies van onze dierbare vriendin. Edurne laat drie jonge kinderen en een liefhebbende echtgenoot achter, alsmede talloze vrienden van over de hele wereld. Ik vind het heel toepasselijk dat wij deze studie over het belang van woorden afsluiten met Edurnes laatste geschreven woorden.
Het is mijn gebed dat haar woorden ons zullen herinneren aan het belang van de woorden die wij spreken, schrijven en achterlaten… zij doen er allen toe!

Dank je wel.
Het is een eenvoudige uitdrukking. Voor veel mensen zijn deze woorden echter moeilijk uit te spreken.
Wanneer wij dank je wel zeggen, erkennen we daarmee dat we op dat moment iemand anders nodig hebben gehad. Misschien hadden we iets…
Recente posts

Bedenk het niet alleen, maar zeg het ook!

Het ondenkbare gebeurde toen ik naarstig zocht naar een manier om ons gesprek op gang te brengen. We spraken over het belang van bemoedigende woorden en over de noodzaak - en urgentie - om ze te spreken. Onverwacht verloren we onze geliefde vriendin, LGG-vertaler, leider en rolmodel Edure.
·Edurne was een bemoediger van nabij. Gesprekken met haar waren oplaadmomenten, en ik na ons gesprek voelde ik me altijd hoopvoller en tevredener. ·Ze was een bemoediger van veraf. Edurne leefde in een afgelegen dorp in Venezuela. Ze kende dagelijkse ontberingen en had een haperende internetverbinding, maar dat weerhield haar nooit van het sturen van bemoedigende berichtjes en herinneringen dat ze gedreven aan het bidden was. · Zelfs in haar dood leven haar bemoedigende woorden door en deze zijn eigenlijk deel van haar nalatenschap.
Haar woorden deden ertoe. En nu nog steeds.
Vriendinnen, de wereld is hard. In het beste geval voelt het onvoorspelbaar. Te vaak voelt het verpletterend en verschrikkelijk. E…

Jouw woorden

“Misschien zijn onze gebeden een beetje raar. Misschien zijn ze zwak. Maar de kracht van het gebed ligt in degene die ernaar luistert en niet in degene die ze uitspreekt, en daarom maken onze gebeden een verschil.”- Max Lucado
Volgens mij is één van de grootste leugens waar velen van ons naar luisteren in dit kritische tijdperk, de leugen dat onze gebeden er niet toe doen.
De leugen dat onze gebeden geen verschil maken en dat er niets door verandert, weerhoudt ons om vrijmoedig dingen te bidden die uiteindelijk de wereld zullen veranderen.
Die leugen weerhoudt ons ervan om onze relatie met Jezus te verdiepen en maakt dat we geen invloed hebben. Die leugen maakt dat we “veilige” gebeden bidden. Gebeden die uit algemeen gebruikelijke woorden bestaan waarvan we nooit weten of God daar wel of niet op antwoordt. Die gevaarlijke leugen weerhoudt ons ervan dat we in vrijmoedig geloof een stap naar buiten doen en op God vertrouwen op dat onbekende gebied.
En dat is nou net wat Satan wil.
Hij wil n…

Online stemmen

Om de paar maanden heb ik de neiging om al mijn accounts op sociale media te verwijderen. De negatieve energie overweldigt me. Facebook begint mijn vreugde weg te nemen, en ik word moe van het scrollen door oppervlakkige Instagram selfies en ik neem het mezelf kwalijk dat ik geen perfect Pinterestleven heb. Sociale media kan een kweekvijver zijn voor ontevredenheid. Ongepast delen mensen meer dan je wilt weten over intieme details van hun persoonlijke leven. Wrede oorlogen worden gevoerd door vrienden die verschillende politieke ideologieën hebben. Waarom kunnen we niet allemaal gewoon met elkaar door één deur?
Ik wil terugkeren naar de stille dagen waarop je een boek las en naar muziek luisterde.
Maar voordat ik de deletetoets van mijn socialemedialeven indruk, stuurt God me een reminder. Hij fluistert stilletjes tot mijn hart, "Mijn dochter, je bent geroepen om een licht te zijn op een donkere plek."
Die gebroken mensen op sociale media hebben pijn, en ik heb een vaste hoop i…

De harde waarheid accepteren

Wanneer we denken aan de waarheid spreken tegen elkaar denken we vaak aan woorden die ons een goed gevoel geven, die een glimlach op ons gezicht toveren en iemands dag opvrolijken. We denken aan hoe we een ander kunnen wijzen op de waarheid in Gods woord zodat we haar kunnen opbouwen in zijn geloof - dit is allemaal belangrijk.
Maar er is een ander soort waarheid die we moeten willen delen. Het is een waarheid die op het moment zelf niet goed voelt. Het zijn woorden die moeilijk aan te horen zijn en zelfs nog moeilijker zijn om te spreken. Het zijn woorden ter correctie.
Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekenen van trouw. (Spreuken 27:6)
Dit ziet er niet leuk of plezierig uit. Wat zijn de wonden van een vriendin? Waar deze Spreuk over gaat is terechtwijzing en correctie. De harde waarheid die we soms tot elkaar moeten spreken gaat over zonde. Er zijn tijden waarop we van het juiste pad zijn afgedwaald. Dan ontdekken we dat onze houding slecht is, we zelfzuchtig handelen en trots zi…

Wees spaarzaam met je woorden

Wij leven in een tijd waarin we onze gedachten en meningen in een oogwenk aan de hele wereld kunnen laten weten, terwijl we daar niet of nauwelijks voor hoeven te verantwoorden. We vergeten al te gemakkelijk dat wij allemaal rekenschap zullen moeten geven van elk nutteloos woord dat we ooit hebben gesproken.
Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden. – Mattheüs 12:36-37.
Als ik bedenkt dat Jezus in Johannes 1:1 wordt beschreven als het Woord, dan weet ik zeker dat ik heel wat keren veroordelende woorden heb gebruikt, of haastig en onachtzaam heb gesproken. We denken heel lang na over wat de juiste woorden zijn, de goede toon, en de juiste tijd om te spreken. Gods Woord zegt dat het niet alleen gaat om wat we zeggen en hoe we het zeggen. Wat we liever niet zeggen is net zo belangrijk.
W…

Wat God zegt tegen ons

De gemiddelde persoon heeft op één dag tussen de 12.000 en 70.000 gedachten en psychologen schatten dat meer dan zeventig procent van die kluwen in ons hoofd negatief is. Donkere gedachten kunnen ons doen ontsporen. Op sommige dagen voel ik me alsof ik in een op hol geslagen trein zit, volgeladen met de verkeerde woorden, die me voortstuwt over een lang, bochtig spoor op weg naar mijn vernietiging. Ik put mijzelf uit door alles te overdenken.
Ik doe nooit iets goed. Ik ben onaantrekkelijk en saai. Als mensen de echte ik zouden kennen, zou niemand me leuk vinden. Ik zal nooit goed genoeg zijn.
Het ergste van dit alles is dat ik mijn vreselijke gedachten niet voor God kan verbergen. Hij hoort elke grillige neiging in mijn hoofd. God kent me door en door, en soms vraag ik me af waarom Hij mij verdraagt. Woorden vervuld van schaamte stromen uit mijn gewonde ziel, en ik wil een stuk plakband over mijn mond plakken om ze te stoppen.
Ik ben zo dankbaar dat Gods gedachten hoger zijn dan mijn gedac…